22 lutego 2024

Zarówno krótko, jak i długoterminowe plany na rzecz poprawy klimatu Grupy Lorenz zostały zatwierdzone przez SBTi. Przystępując do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), Lorenz oprócz…

Wyzwania związane z klimatem są coraz istotniejsze dla szefów firm. Ok. 70 proc. prezesów w Polsce i na świecie podejmuje decyzje na rzecz poprawy efektywności…

Play zawarł długoterminowy kontrakt na dostawy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dziesięcioletnia umowa z firmą Statkraft sprawi, że spółka będzie nabywała rocznie 34…

Grupa Santander wspiera wyrównywanie szans na rynku pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Angażuje się w projekty promujące przywództwo kobiet w biznesie. Bank ogłosił 14. edycję…

Tylko 27 proc. kadry kierowniczej ma dostęp do wysokiej jakości danych dotyczących zrównoważonego rozwoju – wynika z badania Salesforce we współpracy z GlobeScan. Tylko około…

SBTi podwoiła w 2023 roku liczbę przyznanych walidacji strategii klimatycznych spółek. Skala działania organizacji nabiera tempa. Łącznie do końca 2023 roku zweryfikowano cele aż 4 204…

GPW Benchmark planuje zaprzestanie opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG. Rozpoczyna też publiczne konsultacje w sprawie zmian w metodzie opracowywania innych indeksów giełdowych. — GPW Benchmark…

Kwestie klimatyczne są coraz bardziej obecne w strategiach firm. Część z nich wyprzedza nawet unijne regulacje.  – Przedsiębiorstwa są gotowe do wprowadzania zmian prośrodowiskowych, a…

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt ustawy obejmującej przepisy dyrektywy 2022/2464 znanej jako dyrektywa CSRD. Kluczowym jej celem jest zapewnienie, aby większa grupa…

Dyrektywa CSRD, czyli przepisy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, docelowo uporządkuje bardzo wiele zagadnień. Pierwsza sprawozdawczość, według nowych zasad, będzie realizowana za rok…

Holenderski regulator wzywa do ujawniania informacji o wpływie wszystkich produktów finansowych na zrównoważony rozwój. Holenderski organ regulacyjny ds. rynków finansowych (Dutch Authority for the Financial…

Komisja Europejska chce opóźnić przyjęcie sektorowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) o 2 lata. Są one kluczowym elementem dyrektywy CSRD, czyli przepisów o…