29 maja 2024

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) przygotowuje się do rewizji korporacyjnego standardu Net-Zero. Określiła cele, zakres, rezultaty, wstępny harmonogram i możliwości zaangażowania podczas procesu rewizji standardu.…

Niemal połowa firm z sektora FMCG publikuje już raporty zrównoważonego rozwoju. Jednak, jak pokazuje badanie PwC Polska, tylko 19 proc. takich przedsiębiorstw jest technologicznie gotowych…

Walka o klimat wymaga większego zaangażowania ze strony firm. Już za chwilę będą musiały rzetelnie informować o swoich zielonych działaniach. Według ONZ postępujący kryzys klimatyczny,…

Agencja Sustainable Fitch potwierdziła rating ESG Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” to ocena najwyższa) i podniosła ocenę banku do…

Z przeprowadzonej przez Instytut Przywództwa analizy wnika, że tematyka ESG staje się coraz bardziej popularna na łamach krajowych portali internetowych. We wrześniu 2021 r. odnotowano…

Prezes UOKiK prowadzi obecnie osiem postępowań wyjaśniających czy praktyki marketingowe związane z ESG stanowiły greenwashing. Postępowania dotyczą przedsiębiorców z rynku odzieżowego i kosmetycznego oraz platformy…

Od Lahti w Finlandii po Londyn w Wielkiej Brytanii i szwedzki Sztokholm - Corporate Knights Sustainable Cities Index wskazał 10 najbardziej zrównoważonych miast na świecie.…

Diversity IN Check to badanie prowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie inkluzji i zarządzania różnorodnością zakwalifikowano w tym roku…

CIECH, a wkrótce Qemetica, chce zredukować emisje CO2 o 63 proc. do 2033 roku. Nowy cel spółki zatwierdzony został przez SBTi. CIECH (od czerwca Qemetica),…

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram środków wzmacniających europejski ekosystem produkcyjny oparty na technologii zerowej netto. To przepisy znane jako „rozporządzenie o…

Komitet KIG ds. ESG przygotował pismo do Ministra Finansów, w którym wskazuje na najistotniejsze czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania tematów…

Komisja Europejska oraz krajowe organy ochrony konsumentów podejmują wspólne działania przeciwko 20 liniom lotniczym. Związane są one z wprowadzającymi w błąd praktykami pseudoekologicznego marketingu. Chodzi…

Rada UE przyjęła dyrektywę odraczającą o dwa lata obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw spoza UE. Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów…

Parlament Europejski (PE) zatwierdził regulację o zerowym zużyciu energii w przemyśle (z ang. Net-Zero Industry Act). Jej celem jest wzmocnienie unijnej produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.…

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje #ESGONBOARDS - Sesję edukacyjną dla Zarządów i Rad Nadzorczych dotyczącą wybranych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG.…