10 grudnia 2022

MSCI, firma ratingowa ESG, która globalnie poddaje ocenie blisko trzy tysiące przedsiębiorstw, zmieniła rating Assicurazioni Generali. Ocena wzrosła z poziomu AA do najwyższej możliwej AAA. -…

Jednym z filarów nowej strategii PKO BP na lata 2023-2025 jest ESG. Bank chce być liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Nowa strategia to…

Zakończyła się II ogólnopolska edycja programu grantowego Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką”. Na dofinansowanie edukacji matematycznej dzieci przedszkolnych fundacja przeznaczy ponad 660 tys. zł, czyli o…

Raport odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” Grupy Żabka za 2021 rok otrzymał nagrodę Hallbars Awards 2022. Uznano go za jeden z pięciu najlepszych dokumentów w regionie…

Pół miliona kart z plastiku z recyklingu, 300 mln zł zielonych hipotek, 700 kg papieru mniej – mBank realizuje zieloną strategię. Podczas roku od jej…

Banki stopniowo wprowadzają ESG do procesu zarządzania ryzykiem. Otwarcie przyznają, że jest to dla nich wyzwanie. Wciąż największymi ograniczeniami są, w opinii finansistów, bałagan regulacyjny…

Biznes jest świadomy wzrostu znaczenia czynników ESG w kontekście strategii funkcjonowania firm. W efekcie zmianie ulega również rola ekspertów podatkowych - wskazują autorzy raportu „2022 Deloitte Sustainability…

Nowe regulacje, wyzwania interpretacyjne, błędy w tłumaczeniach, nieprecyzyjne wyjaśnienia – to tylko niektóre problemy, z którymi spotykają się firmy realizujące obowiązek raportowania zgodnie z Unijną…

Raportowanie zgodnie z Taksonomią UE… Dla wielu spółek to wciąż temat mało rozeznany lub wręcz niemal obcy. Dlatego warto jak najszybciej uzupełnić wiedzę i zweryfikować…

Zaledwie 8 proc. Plaków twierdzi, że dobrze rozumie termin „ESG”, a 22 proc. słyszało coś o tym określeniu, ale nie ma pewności, co dokładnie oznacza…

ING Lease i Żabka Polska podpisały umowę leasingu w formule Sustainability LinkedLeasing (ang. SLL). Warunki umowy przewidują uzależnienie wysokości marży od spełnienia określonych wskaźników efektywności z obszaru ESG (ang. Environmental, Social and Governance).…

224 z 275 analizowanych przez KPMG firm z sektora niefinansowego w Europie, w tym w Polsce, zidentyfikowało za 2021 r. działania kwalifikujące się do Taksonomii UE.…

Nowe regulacje, wyzwania interpretacyjne, błędy w tłumaczeniach, nieprecyzyjne wyjaśnienia – to tylko niektóre problemy, z którymi spotykają się firmy realizujące obowiązek raportowania zgodnie z Unijną…

Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE – niezależnie od formy prawnej działalności – będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu prowadzonego przez nich biznesu na ludzi i…

Spółki – w celu zakwalifikowania swoich przychodów, CapEx’u i OpEx’u jako zgodne z unijną Taksonomią, będą musiały wykazać działanie polityk, procedur i mechanizmów należytej staranności w…

Gaz i atom ostatecznie uznane zostały przez Komisję Europejską za „zielone” paliwa. Inwestycje w elektrownie z ich wykorzystaniem mają pomóc w transformacji energetycznej Europy. Tak wynika…

Dziś mija termin przekazywania przez ekspertów opinii do propozycji Komisji Europejskiej, by niektóre projekty związane z gazem ziemnym i energią jądrową traktowane były, jako zrównoważone…

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zasady taksonomii klimatycznej UE. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie tych przepisów w styczniu 2022 r. To jedna z najważniejszych regulacji dotycząca…