13 kwietnia 2024

Wobec prognozowanego podwojenia globalnej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, rośnie znaczenie zaangażowania firm w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to także branży beverage.…

S&P wprowadza wersje indeksów S&P 500 i Global LargeMidCap uwzględniające bioróżnorodność. Agencja ratingowa S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) uruchomiła wersje indeksów S&P 500 i…

Firma Signify, branża oświetleniowa, od 2019 r. zmniejszyła o połowę swoje emisje gazów cieplarnianych. Łączna redukcja wyniosła 334 mln ton CO2e ponad poziom wymagany do…

Zakład Poligraficzny Pol-Mak przygotowuje pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju. Od ponad 10 lat firma podlega certyfikacji Sedex – audytowi zgodności społecznej. Dodatkowo ostatnio uzyskała brązowy medal…

Wysoka inflacja miała negatywny wpływ na działalność ośmiu na dziesięć firm produkujących dobra konsumpcyjne w 2023 roku. Ponad połowa z nich odczuła skutki ograniczania wydatków…

Do 2026 roku Bank Pocztowy chce zredukować emisję własną CO2 o 32 proc. Obecnie w banku trwa wymiana floty na samochody zero i niskoemisyjne. Bank…

Na samym wzroście świadomości i raportowaniu klimatycznym wyzwanie się nie kończy. To dopiero punkt wyjścia do dalszych, realnych działań. Tej świadomości wciąż brakuje polskim firmom.…

Co druga firma z sektora MŚP postrzega regulacje ESG przez pryzmat dodatkowych kosztów dla biznesu. Jednocześnie 7 na 10 badanych firm sprowadza zarządzanie ryzykiem ESG…

Już 6 091 kawiarni Starbucks na całym świecie uzyskało certyfikat Greener Store. Każda z lokalizacji spełniła 25 kryteriów związanych z wpływem na środowisko i zrównoważonym…

Eksploatacja budynków odpowiada za około 28 proc. światowej emisji dwutlenku węgla. Wprowadzenie zmian w tym obszarze jest kluczowe do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Jednak bez…

Dyrektywa CSRD, czyli przepisy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, docelowo uporządkuje bardzo wiele zagadnień. Pierwsza sprawozdawczość, według nowych zasad, będzie realizowana za rok…

Holenderski regulator wzywa do ujawniania informacji o wpływie wszystkich produktów finansowych na zrównoważony rozwój. Holenderski organ regulacyjny ds. rynków finansowych (Dutch Authority for the Financial…