22 czerwca 2024

Do 2026 roku liczba podmiotów objętych w Unii Europejskiej dyrektywą CSRD wzrośnie do 50 tysięcy. W Polsce regulacjom tym będzie podlegać 4-5 tysięcy firm. Jednym ze stojących…

Jakie są największe wyzwania, z jakimi spotykają się osoby 50+ na rynku pracy? W jaki sposób pracodawcy mogą lepiej wspierać tę grupę pracownic i pracowników?…

Zostały już tylko dwa lata, aby firmy objęte wytycznymi unijnej dyrektywy dotyczącej poprawy równowagi płci zwiększyły obecność kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Wyniki wspólnego…

O przygotowaniu firm do raportowania ESG, publikacji raportów i znaczeniu postawy konsumentów opowiada Mieczysław Gonta, partner PwC Polska, lider consumer markets. Jak wygląda przygotowanie firm…

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) przygotowuje się do rewizji korporacyjnego standardu Net-Zero. Określiła cele, zakres, rezultaty, wstępny harmonogram i możliwości zaangażowania podczas procesu rewizji standardu.…

Niemal połowa firm z sektora FMCG publikuje już raporty zrównoważonego rozwoju. Jednak, jak pokazuje badanie PwC Polska, tylko 19 proc. takich przedsiębiorstw jest technologicznie gotowych…

Celem barometru jest przedstawianie trendów związanych z zieloną transformacją oraz działań związanych ze zrównoważonym rozwojem w gospodarce. Ma on także wspierać budowanie szerokiej świadomości społecznej…

Deweloper ECO-Classic (firma z 100 proc. polskim kapitałem) wdraża strategię ESG. Rozpoczyna od przeszkolenia wszystkich pracowników. Jesteśmy firmą z ponad 40-letnim stażem i jest dla…

Od Lahti w Finlandii po Londyn w Wielkiej Brytanii i szwedzki Sztokholm - Corporate Knights Sustainable Cities Index wskazał 10 najbardziej zrównoważonych miast na świecie.…

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram środków wzmacniających europejski ekosystem produkcyjny oparty na technologii zerowej netto. To przepisy znane jako „rozporządzenie o…

Komitet KIG ds. ESG przygotował pismo do Ministra Finansów, w którym wskazuje na najistotniejsze czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania tematów…

Komisja Europejska oraz krajowe organy ochrony konsumentów podejmują wspólne działania przeciwko 20 liniom lotniczym. Związane są one z wprowadzającymi w błąd praktykami pseudoekologicznego marketingu. Chodzi…

Rada UE przyjęła dyrektywę odraczającą o dwa lata obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw spoza UE. Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów…

Parlament Europejski (PE) zatwierdził regulację o zerowym zużyciu energii w przemyśle (z ang. Net-Zero Industry Act). Jej celem jest wzmocnienie unijnej produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.…

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje #ESGONBOARDS - Sesję edukacyjną dla Zarządów i Rad Nadzorczych dotyczącą wybranych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG.…