20 lipca 2024

Niemal sześć na dziesięć firm mierzy wpływ transakcji M&A na profil ESG spółki. Największą świadomością w kwestii rosnącego wpływu czynników środowiskowych i społecznych na wycenę…

Rynek produktów zorientowanych na ESG rósł w ciągu ostatnich sześciu lat w tempie 27 proc. rocznie. W miarę realizacji celów zielonej gospodarki rośnie jednak liczba…

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił bezpłatny przewodnik dla MŚP dotyczący zasad zrównoważonego finansowania. Bank, w którego portfelu 98 proc. stanowią klienci mikro, małe i średnie…

Poradnik CSR i ESG pozwoli MŚP zrozumieć, jak ESG wpłynie na funkcjonowanie i dotychczasowe relacje z interesariuszami. Dodatkowo pomoże wykorzystać potencjał, jakim dysponują organizacje pozarządowe.…

Raportowanie ESG powinno skłonić właścicieli budynków do wprowadzenia zmian technicznych, które umożliwią monitorowanie zużycia mediów i odpadów. W dalszej perspektywie dadzą oszczędności dla najemców –…

W związku z koniecznością wdrażania ESG firmy potrzebują dużego wsparcia zarówno edukacyjnego, merytorycznego, jak i finansowego. Dostosowanie się do wymogów prawnych w tym obszarze jest bowiem dla biznesu, szczególnie…

Signify opublikował plan redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. w całym łańcuchu wartości w stosunku do wartości bazowej z 2019 r. Dodatkowo spółka chce…

W 2021 r. narażenie na zanieczyszczenie powietrza było powiązane z ponad 700 tys. zgonów dzieci poniżej 5. r. ż. To druga po niedożywieniu najczęstsza przyczyna…

Celem barometru jest przedstawianie trendów związanych z zieloną transformacją oraz działań związanych ze zrównoważonym rozwojem w gospodarce. Ma on także wspierać budowanie szerokiej świadomości społecznej…

W pierwszych latach funkcjonowania systemu ETS2 (2027-2030) ceny uprawnień do emisji CO2 znajdą się powyżej 50 euro, natomiast od 2031 r. należy spodziewać się ich…

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram środków wzmacniających europejski ekosystem produkcyjny oparty na technologii zerowej netto. To przepisy znane jako „rozporządzenie o…

Komitet KIG ds. ESG przygotował pismo do Ministra Finansów, w którym wskazuje na najistotniejsze czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania tematów…

Komisja Europejska oraz krajowe organy ochrony konsumentów podejmują wspólne działania przeciwko 20 liniom lotniczym. Związane są one z wprowadzającymi w błąd praktykami pseudoekologicznego marketingu. Chodzi…

Rada UE przyjęła dyrektywę odraczającą o dwa lata obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw spoza UE. Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów…

Parlament Europejski (PE) zatwierdził regulację o zerowym zużyciu energii w przemyśle (z ang. Net-Zero Industry Act). Jej celem jest wzmocnienie unijnej produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.…