21 marca 2023

Ciekawe, inspirujące pomysły na projekty matematyczne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych można zgłaszać do kolejnej edycji mPotegi. 14 marca ruszyła dziesiąta, a zarazem ostatnia…

Firmy nie rezygnują ze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności w czasach kryzysu. Nowe przepisy wymuszą na nich jeszcze większą aktywność. 63 proc. największych w Polsce firm przygotowuje…

636,5 mln zł na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, emisje zielonych obligacji o wartości 275 mln zł i ekokredyty hipoteczne o wartości 314 mln zł.…

Według analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej – IRENA, we wszystkich sektorach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) kobiety stanowią 32 proc. zatrudnionych. Z…

GeoPost/DPDgroup to pierwsza globalna firma kurierska, której krótko- i długoterminowe cele redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęcie deklaracji potwierdza dążenia GeoPost…

Financial Conduct Authority (urząd nadzoru finansowego) w Wielkiej Brytanii, chce ograniczyć ryzyko greenwashingu. Poinformował zarządzających, że będzie sprawdzał treści dotyczące ESG i zrównoważonego inwestowania, pojawiające…

Kryteria zrównoważonego rozwoju są coraz ważniejsze dla inwestorów w Europie. Już 8 na 10 zamierza uwzględniać aspekty pozafinansowe w decyzjach inwestycyjnych, mimo niesprzyjającego otoczenia ekonomicznego…

Problem braku równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie był tematem przewodnim kolejnej edycji „Ring the Bell for Gender Equality” – wydarzenia…

Ratingi, indeksy, oceny, inicjatywy – pomagają przedsiębiorcom mówić o zaangażowaniu w zrównoważony rozwój ich organizacji i wprowadzanych zmianach. Z kolei dla klientów i partnerów biznesowych stanowią informację…

Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która odnowiła certyfikację B Corp. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B…

Wsparcie edukacji, zdrowia, rozwoju – obecnie nie ma w Polsce korporacji czy większej firmy, która nie byłaby zaangażowana w społeczne działania. Działania, które mają wspierać…

„Klasa” to program stypendialno-rozwojowy realizowany przez Fundację BNP Paribas. O doświadczeniach i wyzwaniach związanych z jego realizacją rozmawiamy z Joanną Gajdą-Wróblewską, prezeską Fundacji.  1. Program…

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie dyrektywy o równości i przejrzystości wynagrodzeń. Możemy spodziewać się jej przyjęcia jeszcze w 2023 roku.…

Nowe regulacje, wyzwania interpretacyjne, błędy w tłumaczeniach, nieprecyzyjne wyjaśnienia – to tylko niektóre problemy, z którymi spotykają się firmy realizujące obowiązek raportowania zgodnie z Unijną…

Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE – niezależnie od formy prawnej działalności – będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu prowadzonego przez nich biznesu na ludzi i…

Spółki – w celu zakwalifikowania swoich przychodów, CapEx’u i OpEx’u jako zgodne z unijną Taksonomią, będą musiały wykazać działanie polityk, procedur i mechanizmów należytej staranności w…

Gaz i atom ostatecznie uznane zostały przez Komisję Europejską za „zielone” paliwa. Inwestycje w elektrownie z ich wykorzystaniem mają pomóc w transformacji energetycznej Europy. Tak wynika…

Dziś mija termin przekazywania przez ekspertów opinii do propozycji Komisji Europejskiej, by niektóre projekty związane z gazem ziemnym i energią jądrową traktowane były, jako zrównoważone…