21 lipca 2024

Granty dla młodych od ING: wygrywa innowacyjne chłodzenie

ING wybrał zwycięzców pierwszej edycji konkursu skierowanego do młodych naukowców i start-upów na najlepsze rozwiązania dotyczące obszaru czystej energii. Zwycięskie projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój.

Nagroda główna – 400 tys. zł trafiła do DAC (Dynamic Air Cooling) za innowacyjne urządzenie do chłodzenia. Pozwala ono znacząco zmniejszyć emisje CO2 z klimatyzacji. Na miejscu drugim jest rozwiązanie zgłoszone przez Panel Wiatrowy. Jego autorzy otrzymają 300 tys. zł za system pionowych turbin wiatrowych. Te turbiny nie tylko produkują energię, ale mogą też pełnić funkcję ogrodzenia. Pomysłem, który spotkał się również z dużym uznaniem kapituły było zgłoszenie SWG (Silesian Wind Generator). Projekt otrzymał grant  w wysokości 150 tys. zł za turbinę wiatrowa z pionową osią obrotu dla gospodarstw domowych. Dodatkowo, kapituła przyznała nagrodę specjalną o wartości 150 tys. zł dla Luminos Zielona Energia za panele fotowoltaiczne z sześciennych brył. Takie panele zwiększają efektywność produkcji energii z promieni słonecznych.

Wyzwanie: Jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii?

– W pierwszej edycji Programu Grantowego aż 197 start-upów i młodych naukowców odpowiedziało na nasze wyzwanie. Poszukiwaliśmy rozwiązań, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej. Także zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Tak duży odzew i zainteresowanie tym projektem potwierdzają, że nasza inicjatywa to właściwy kierunek działań. Wspólnymi siłami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy jeszcze lepiej zadbać o środowisko – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. – Jesienią uruchomimy drugą edycję programu. Już pracujemy nad kolejnym wyzwaniem, które również będzie wspierać projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju – dodała J. Erdman.

Zwycięzcy, poza nagrodami finansowymi, mają możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami i firmami z portfolio ING. Mają także dostęp do indywidualnego mentoringu, dopasowanego do potrzeb prowadzonego przez nich projektu.

Program Grantowy ING Banku Śląskiego jest jednym z elementów ogłoszonej w połowie 2021 Deklaracji Ekologicznej. Bank zapowiedział w niej m.in, że przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych. Elementem Deklaracji jest także utworzenie programu grantowego dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Roczny budżet programu to 2 mln zł.