21 lipca 2024
strategia ESG Robyg

100 proc. energii odnawialnej w budowlance – strategia ESG Robyg

Robyg – jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce – ogłosił strategię ESG i zrównoważonego rozwoju. W dokumencie zawarte zostały 3 główne obszary: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. 

10 celów zrównoważonego rozwoju

W ramach tych filarów firma deklaruje realizację 10 celów zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska i klimatu, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania. Jednym z kluczowych założeń ogłoszonej strategii jest osiągnięcie przez firmę 100 proc. energii odnawialnej w procesach budowlanych do końca 2024 roku. Robyg jest jednym z pierwszych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, który posiada strategię ESG i przygotowuje się do raportowania emisji zgodnie ze standardem.GHG Protokol w ramach zakresu 1 i 2.

Zrównoważony rozwój i świadome budownictwo

– Podjęty przez ROBYG wysiłek na rzecz przygotowania i realizacji strategii ESG jest jasną deklaracją gotowości spółki do współtworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata. Jest istotnym elementem biznesowej strategii firmy. Naszą ambicją jest wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i pozycja lidera w branży w zakresie zielonej transformacji z Polsce. Zrównoważony rozwój jest trwale wpisany w naszą strategię i model biznesowy. Wynika to ze świadomości, iż budownictwo mieszkaniowe to sektor rynku, w którym odpowiedzialne zachowania są kluczowe zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności oraz wpływają na naszych pracowników i partnerów biznesowych – – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu ROBYG

Przyjęta strategia ESG systematyzuje nasze dotychczasowe aktywności, ale też określa konkretne kierunki i mierzalne cele na przyszłość. Przez jej realizację zamierzamy stać się m.in. liderem we wprowadzaniu polityki bioróżnorodności i polityki wodnej do wszystkich projektów mieszkaniowych spółki. Chroniąc zasoby naturalne i dbając o nie chcemy zwiększać popularność zrównoważonego stylu życia i zmniejszać tym samym nasz ślad węglowy. W wymiarze społecznym mamy ambicję, aby w sektorze budowlanym stać się pracodawcą pierwszego wyboru, który przyciąga i rozwija swoich pracowników. Do końca kwietnia 2022 r. planujemy również opublikować pierwszy raport ESG w standardzie GRI (Core) – dodaje Keltsh.

ROBYG dla Planety

W wymiarze środowiskowym ambicją ROBYG jest ochrona i dbałość o zasoby naturalne, zwiększanie popularności zrównoważonego stylu życia oraz promocja bioróżnorodności i odpowiedzialna gospodarka wodna. Deweloper zakłada kontynuację wprowadzanych niskoemisyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań na swoich projektach. Chce w ten sposób zrealizować założony poziom 100 proc. energii odnawialnej w procesach budowlanych do końca 2024 roku. Spółka deklaruje również urzeczywistnienie idei 15-minutowych miast. Obecnie ponad 70 proc. koncepcji mieszkaniowych Robyg jest z tym zgodnych. Do końca 2025 roku ich liczba wzrośnie do ponad 80 proc. Do wszystkich projektów mieszkaniowych ROBYG wprowadzi politykę bioróżnorodności i politykę wodną. Firma dąży do tego, aby stać się liderem w branży w tym zakresie.

ROBYG dla Ludzi

Odnosząc się do polityki prospołecznej deweloper stawia człowieka i jego potrzeby w centrum zainteresowań. Firma zamierza.m.in. utrzymać obecny wskaźnik ponad 80 proc. zadowolonych klientów po przekazaniu lokalu. Do 2025 ma to być 90 proc. ROBYG chce być także pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budowlanym. W tym celu firma zamierza m.in. realizować programy szkoleniowe – motywacyjne i rozwojowe dla pracowników. Będzie także rozwijać wolontariat pracowniczy, a także edukować w zakresie działalności związanej ze zrównoważonym rozwojem. Jednym z założeń jest kwestia różnorodności w organach zarządzających i na stanowiskach kierowniczych. Firma zamierza osiągnąć poziom co najmniej 30 proc. udziału kobiet w zarządach firm do końca 2025 roku. W tym roku w konsekwencji polityki różnorodności ROBYG dołączył także do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu

W swojej strategii spółka kładzie duży nacisk na rozwój kultury organizacyjnej i ładu korporacyjnego. Firma przewiduje dedykowane pracownikom inicjatywy wewnętrzne związane z promocją Kodeksu Postępowania, polityk i wartości. Deklaruje coroczne raportowanie danych ESG oraz prowadzenie działalności w sposób transparenty. Informacje znajdują się na firmowej stronie prezentującej m.in. strategię ESG oraz przypisane jej działania. Do końca kwietnia 2022 r. spółka planuje opublikować pierwszy raport ROBYG ESG w standardzie GRI (Core). Firma zamierza także przystąpić do The United Nations Global Compact (UNGC) i raportować realizację 10-ciu zasad UNGC.