29 maja 2024

1000 stypendiów od Santander’a i Cambridge Judge Business School

Stypendia Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School skierowane są do osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w zielonych inicjatywach. W miejscu pracy lub zmienić swój profil zawodowy na związany ze zrównoważonym rozwojem.

Międzynarodowy program wyposaży uczestników w umiejętności niezbędne do opracowywania rozwiązań z myślą o tworzeniu bardziej równoważonej przyszłości.

Wnioski można składać na stronie santander-grants.com do 9 czerwca.

Dla aktywnych uczestników zielonych inicjatyw z 13 krajów

Stypendia są skierowane do osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w zielonych inicjatywach w swoim miejscu pracy. Niezależnie od sektora. Także dla tych, którzy chcieliby zmienić swój profil zawodowy na związany ze zrównoważonym rozwojem. Stypendia będą dostępne dla rezydentów 13 krajów. Z Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemiec, Meksyku, Peru, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Urugwaju.

Sześciotygodniowy międzynarodowy pogram realizowany w formacie online oferuje uczestnikom globalne spojrzenie na problemy środowiskowe. Także na wyzwania dotyczące utraty bioróżnorodności, wylesienia, odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowym doświadczeniem będzie możliwość rozwijania praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania kryteriów ESG na przykładzie działalności konkretnych spółek.

– Zielona transformacja, przejście na nisko- lub zeroemisyjne metody działania to największe i najbardziej naglące wyzwanie przed jakim stoimy jako społeczeństwo. Coraz więcej firm wyznacza sobie konkretne cele dekarbonizacyjne. Zrównoważony rozwój to element strategii biznesowych. Pracodawcy poszukują więc na rynku pracy kandydatów mających odpowiednią wiedzę z tego obszaru. Dlatego zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które wchodzą na rynek pracy i chcą poszerzyć swoje kompetencje. Również tych którzy chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową – wyjaśnia Katarzyna Teter z zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Santaner.

Zrównoważony rozwój to wyzwanie

Udział w programie jest bezpłatny. Aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu od Cambridge Judge Business School Executive Education.

Osiągniecie zrównoważonego rozwoju to największe wyzwanie, z jakim dziś się mierzymy. University of Cambridge oraz Cambridge Judge Business School są prekursorami w zakresie podejmowanych działań. Tych nakierowanych na zrozumienie złożonego wyzwania oraz sposobów jego podejmowania. Przestaliśmy już postrzegać je, jako problem wyłącznie przyszłych pokoleń. Powinniśmy aktywnie uczestniczyć w inicjatywach mających na celu rozwiązanie tego problemu – powiedział profesor Mauro Guillén, dziekan Cambridge Judge Business School.