23 czerwca 2024

15. raport zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero

Raport zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/23 pokazuje, że Ferrero koncentruje się na zwiększaniu przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników. W przypadku orzechów laskowych spółka osiągnęła 90 proc. identyfikowalność surowca. Oznacza to wzrost z 79 proc.

Zmiany są możliwe dzięki ciągłej współpracy z plantatorami, dostawcami, instytucjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi. W tych środowiskach firma promuje wiedzę o zrównoważonych praktykach rolniczych.  

We współpracy z partnerami w terenie firma pomogła również przeciwdziałać wylesianiu na obszarach, z których pozyskuje składniki produkcyjne. Przykładem jest wykorzystywanie mapowania satelitarnego do zwiększenia identyfikowalności kakao do poziomu plantacji do 93 proc. w roku 2022/23. Oprócz intensywnego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI). 

Ta współpraca ma również kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn pracy dzieci i pracy przymusowej. Ferrero kontynuuje współpracę z organizacją Save The Children. Dzięki współpracy z 65 społecznościami w regionie Haut-Sassandra na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jednym z głównych krajów pozyskiwania kakao, udało się dotrzeć do ponad 18 000 osób. Ferrero współpracuje również z organizacją Earthworm i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Odpowiednio, w łańcuchu dostaw oleju palmowego i w łańcuchu dostaw orzechów laskowych, aby wspierać odpowiedzialne praktyki pracy. 

W raporcie Grupy na temat postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju spółka informuje również o: 

  • Obecnie 90,7 proc. opakowań nadaje się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania – jest to wzrost z 88,5 proc. w 2021/22.
  • O 20 proc. zmniejszono zużycie wody w zakładach spółki. Stało się tak dzięki inicjatywom mającym na celu redukcję zużycia i ponowne wykorzystanie wody. Rok bazowy 2017/18 (9,6 proc. w porównaniu do roku 2021/2022).
  • W wydarzeniach i działaniach realizowanych w ramach projektu Kinder Joy of moving wzięło udział ponad 60 milionów dzieci od momentu jego zainicjowania w 2005 r. (3,4 miliony dzieci w samym tylko roku szkolnym 22/23).