30 maja 2024

63 proc. Polaków nie wierzy w neutralność klimatyczną do 2035 r.

63 proc. Polaków uważa, że cel, aby do 2035 r. zapotrzebowanie na energię zostało w całości pokryte ze źródeł odnawialnych, nie zostanie zrealizowany. Jeszcze bardziej pesymistyczne nastawienie mają mieszkańcy Francji, Niemiec i Czech – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Civey na zlecenie Fundacji E.ON.

Głównym celem międzynarodowego badania było poznanie bieżących obaw, spostrzeżeń i motywacji Europejczyków w kontekście prowadzonej transformacji energetycznej oraz zachodzących zmian klimatycznych.

Słońce i wiatr są przyszłością

We wszystkich przebadanych krajach panuje zgodność co do stwierdzenia, że drogą do zielonej, zrównoważonej przyszłości jest rozwój energii odnawialnej. W skali europejskiej na pierwszym planie jest energia słoneczna i wiatrowa. Postrzega się je, jako źródła, które mogą w długoletniej perspektywie zaspokoić większość zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie atom pozostaje istotnym źródłem energii elektrycznej w perspektywie ankietowanych, szczególnie w Polsce. W naszym kraju aż 40 proc. badanych określiło go jako główne źródło energii w przyszłości. Podobne tendencje są również widoczne w Czechach oraz w mniejszym stopniu, również w Szwecji.

Europejczycy mają duże wątpliwości, czy do 2035 roku zapotrzebowanie na energię zostanie w całości pokryte ze źródeł odnawialnych. W Polsce 63 proc. respondentów odpowiedziało, że ten cel nie będzie możliwy do zrealizowania. Jeszcze bardziej pesymistyczne nastawienie prezentują mieszkańcy takich krajów jak Francja, Niemcy i Czechy.

Dzięki międzynarodowym doświadczeniom wiemy, jak ważne jest efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym. Może być to kluczowe w zbalansowaniu działania systemu przesyłowo-wytwórczego. W dłuższej perspektywie wiemy również, że inwestycje w OZE są opłacalne kosztowo. Choć cena zielonej energii na początku jest stosunkowo wysoka, to przy spojrzeniu perspektywicznym i konsekwentnym inwestowaniu w to rozwiązanie przynosi ono w końcu realne oszczędności – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Europejczycy myślą podobnie

Badanie wskazało, że Europejczycy, niezależnie od narodowości, mają podobne wyobrażenie przyszłości i obawiają się o negatywne skutki zmian klimatycznych. Przyszłym pokoleniom ciężko będzie prowadzić dobre życie. W Polsce taką opinię wyraziło 75 proc. respondentów.

Około 80 proc. Polaków uważa, że może przyczynić się do ochrony klimatu zmieniając swoje codzienne nawyki. Aby realizować ten cel, ankietowani najczęściej wskazywali takie działania, jak:

  • zmniejszenie temperatury ogrzewania domu,
  • wykorzystywanie produktów organicznych,
  • kupowanie ubrań z drugiej ręki.