12 czerwca 2024
raportowanie niefinansowe

Raportowanie niefinansowe – Polska liderem regionu

Polska jest liderem regionu w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG). W naszym kraju firmy opublikowały 67 raportów. Dodatkowo 11 z nich poddano weryfikacji zewnętrznej – wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej i zaprezentowanego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W bazie Corporate Register dostępne są raporty niefinansowe spółek opublikowane w latach 2016-2020 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (bez Czarnogóry). Ich analiza nie odzwierciedla jednak rosnącego trendu raportowania zrównoważonego rozwoju (tabela 1).

Z danych wynika jednak wprost, że Polska jest liderem regionu w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju2 pod względem zarówno liczby raportów, jak i raportujących organizacji. Wynik ten nie powinien zaskakiwać, ponieważ Polska jest największym spośród analizowanych krajów UE – podano w raporcie.

 20162017201820192020
Albania<(2)3(1)2(1)2(1)KD
Białoruś2(0)0(0)2(0)1(0)3(0)
Bośnia i Hercegowina0(0)0(0)1(0)KO)1(0)
Bułgaria7(0)6(0)6(0)6(1)8(1)
Chorwacja20(1)16(1)19(1)19(2)20(2)
Czechy15(1)17(2)17(1)19(1)17(1)
Estonia10(2)11(3)14(2)12(2)15(1)
Litwa9(0)9(0)11(1)12(0)9(0)
Łotwa3(1)4(1)8(1)8(1)8(1)
Macedonia Północna1(0)1(1)1(1)KU1(0)
Mołdawia1(0)2(0)KO)1(0)0(0)
Polska47(15)51(9)63(11)53(10)67(11)
Rumunia12(0)15(0)25(3)25(3)26(1)
Serbia12(3)10(3)11(4)9(4)10(3)
Słowacja7(1)6(1)7(0)9(0)6(0)
Słowenia12(1)14(2)13(2)12(2)10(2)
Ukraina9(1)14(1)10(1)10(0)10(0)
Węgry22(8)20(5)18(8)18(6)22(9)
TABELA 1. Liczba opublikowanych raportów niefinansowych (w tym poddanych weryfikacji zewnętrznej) w latach 2016-2020 w krajach EŚW dostępnych w bazie Corporate Register* W nawiasach podano liczbę raportów poddanych weryfikacji zewnętrznej. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Corporate Register.