29 maja 2024
7R

7R z planem dekarbonizacji

Deweloper 7R wdraża plan dekarbonizacji. Zakłada w nim ograniczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa o 42 proc. do 2030 r. oraz systematyczną dekarbonizację poszczególnych projektów magazynowych. Jednocześnie 7R przystępuje do SBTi oraz publikuje kolejny raport ESG.

SBTi (Science-Based Targets Initiative) to wspólny projekt CDP (Carbon Disclousre Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i WWF. Pomaga firmom określić cele obniżania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego.

– Zaangażowanie w SBTi to kolejny wyraz naszej odpowiedzialności za środowisko i kolejne działanie na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Definiując i weryfikując cele naukowo uzasadnione, dążymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i do bardziej zrównoważonej przyszłości Polski i świata – wyjaśnia Piotr Miodek, Head of Construction & Engineering and Head of Sustainability w 7R.

Decyzja o weryfikacji celów przez SBTi jest częścią przyjętej przez firmę strategii dekarbonizacji oraz tworzenia innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznie zrównoważonych rozwiązań magazynowych.

– Decyzja 7R o dołączeniu do SBTi została podjęta w czasie, gdy zrównoważony rozwój i działania klimatyczne są sprawą najwyższej wagi. W celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 42 proc. do 2030 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2022, opracowaliśmy wspólnie szczegółowy plan dekarbonizacji, który obecnie jest wdrażany – wyjaśnia Jerzy Wójcik, CEO w JWA, firmie doradczej wspierającej 7R w procesie aplikacji i wdrożenia tych celów.

Plan dekarbonizacji obejmuje zmniejszenie zużycia energii w wynajmowanych przez 7R biurach. A także obniżenie zużycia paliwa we flocie pojazdów oraz zakup energii z odnawialnych źródeł. Ponadto firma będzie mierzyć i obniżać emisje z zakresu 3, związane z jej projektami deweloperskimi. Pierwszym projektem budowanym zgodnie z przyjętą strategią dekarbonizacji jest 7R Park Wrocław West II.  Rozwiązania zastosowane w tym przypadku mają zmniejszyć operacyjną emisję CO2 o ponad. 50 proc. Kolejne projekty zmierzające do całkowitej neutralności węglowej są już w przygotowaniu.

7R opublikowało również kolejny raport ESG, określający dodatkowe cele na nadchodzące lata w obszarze zrównoważonego rozwoju.

– Nasze produkty, czyli niskoemisyjne magazyny i obiekty logistyczne, podlegają nie tylko planowi dekarbonizacji, ale także konkretnym działaniom i ambitnym celom w obszarze środowiskowym, społecznym i korporacyjnym (E, S i G). Zarówno Raport ESG, jak i nasze zobowiązanie wobec SBTi, a także powołanie Green Teamu, podsumowują dwa lata naszych wysiłków zmierzających do stworzenia jasnej ścieżki dekarbonizacji oraz zwiększenia transparentności w biznesie. Mamy nadzieję, że staną się one źródłem motywacji dla innych uczestników rynku i zachęcą ich do podążania za naszym przykładem – dodaje Piotr Miodek.