29 maja 2024

Abris Capital Partners: raport ESG za 2023

Firma Abris Capital Partners opublikowała Raport ESG 2023. Wskazuje on, że kontrybucja wdrożenia standardów ESG do wartości biznesu poprzez wpływ na generowany wynik finansowy oraz wzrost wartości zysku EBITDA może być mierzona i raportowana. Fundusz prezentuje metodologię pomiaru na przykładzie jednej ze spółek portfelowych.

Abris opublikował swój najnowszy roczny Raport ESG. Jednocześnie stanowi on zapowiedź kolejnej edycji strategii zrównoważonego rozwoju, która ma zostać wdrożona jeszcze w tym roku. Raport, wydany już po raz szósty, uwzględnia również zastrzeżoną przez firmę metodologię raportowania EBITDA z uwzględnieniem pomiaru ESG. Szczegółowo opisuje postępy firmy w ograniczaniu śladu węglowego. Dzięki temu w zeszłym roku portfolio spółek zmniejszyło emisję CO2 o 38,8 proc. na milion euro przychodów.

Czy implementacja strategii ESG wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa?

Tegoroczny raport jest szczególnie istotny, ponieważ w naszej strategii ESG Universe 2026 – wykorzystamy dane, jako pomiar jak wdrażane przez nas standardy ESG wpływają na wyniki finansowe spółek – mówi Paweł Gieryński, partner Zarządzający w Abris.

Raport ESG 2023 szczegółowo opisuje uruchomienie trzeciej edycji strategii ESG Universe. W ciągu ostatnich sześciu lat firma wdrożyła dwie pierwsze. Skupiały się one na budowaniu ram metodologii ESG zintegrowanej z procesem inwestycyjnym, edukacją, monitorowaniem portfelowym i raportowaniem. Trzecia edycja, ESG Universe 2026, skupia się na danych i ustaleniu korelacji pomiędzy ESG a wynikami finansowymi firm.

Oprócz koncentracji na celach opartych na danych, projekty ujęte w ESG Universe 2026 ulepszą także strategie portfelowe o innowacyjne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto firma będzie w dalszym ciągu promować standardy najlepszych praktyk ESG w Europie poprzez zaangażowanie w komitetach organów branżowych Invest Europe i Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF). Także za pośrednictwem sieci B Corp – certyfikacji ESG dla firm.

Ustanowienie powiązania między inicjatywami ESG a wynikami finansowymi to kluczowy krok w kierunku wykazania, jak ważny powinien być zrównoważony rozwój dla wszystkich inwestorów. Przeprowadziliśmy studium przypadku w naszej spółce portfelowej Alsendo, polskiej firmie logistycznej. W ostatnich latach oprócz szybkiego rozwoju działalności, zarówno organicznego, jak i poprzez fuzje i przejęcia, Alsendo z sukcesem rozpoczęło kompleksowy proces w zakresie transformacji ESG. Obliczenia wykazały, że w 2022 roku inicjatywy ESG odpowiadały za 23 proc. EBITDA spółki – mówi Robert Sroka, partner w Abris.

Kodeks DEI

Raport ESG 2023 szczegółowo omawia również Kodeks DEI spółki wprowadzony w zeszłym roku. Jego celem jest wsparcie funduszu i jego spółek portfelowych w budowaniu wartości poprzez najlepsze praktyki w zakresie diversity, equity and inclusion. Obejmuje DEI Talks oraz serię siedmiu filmów edukacyjnych wyprodukowanych we współpracy z Diversity, Equity & Inclusion Alliance. Mają one służyć jako inspiracja dla spółek portfelowych, liderów, pracowników i szerszego ekosystemu. Wreszcie, zapewnia pełną aktualizację wskaźników ESG w całym portfolio firmy. Po raz pierwszy obejmuje dane ilościowe dotyczące emisji, zużycia energii, różnorodności oraz zdrowia i bezpieczeństwa.