23 czerwca 2024

Agora: strategia ESG na lata 2023-2027 

Grupa Agora przyjęła po raz pierwszy w swojej historii działania „Strategię ESG na lata 2023-2027”. Określono w niejcele organizacji w obszarze klimatu i środowiska (E), ludzi i społeczeństwa (S), a także ładu zarządczego i praktyk biznesowych (G). Jako wydawca niezależnych mediów, prowadzący jednocześnie różnorodne projekty biznesowe, Agora w najbliższych latach chce działać m.in. na rzecz sukcesywnego zmniejszania śladu węglowego oraz dalszego wsparcia demokracji i wolności słowa. Także tworzyć atrakcyjne, otwarte na różnorodność miejsce pracy.  

Podstawą do wyznaczenia kierunków strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupy Agora na lata 2023-2027 była Agenda 2030 ONZ.

Przyszłość pod znakiem dekarbonizacji

W działaniach na rzecz środowiska naturalnego Agora planuje podjąć działania na rzecz zmniejszania swojego negatywnego wpływu na klimat. W szczególności poprzez mitygację emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w jak największym możliwym stopniu. W ten sposób przyczyni się do dekarbonizacji Grupy w całym łańcuchu wartości. 

Dodatkowo, Agora planuje wdrożyć praktyki z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (transformacji cyrkularnej).

Społeczna odpowiedzialność w mediach i miejscu pracy

Obszar społeczny to sfera, w której Agora – jako wydawca niezależnych mediów – może w największym stopniu realizować działania na rzecz ESG. Dlatego firma zamierza kontynuować swoją misję edukacyjną. Jest nią budowanie świadomości społecznej na tematy ważne z perspektywy etycznej, socjologicznej, politycznej, naukowej czy kulturowej. Również te dotyczące środowiska i klimatu. Jest to kluczowe zadanie mediów działających w szumie informacyjnym i w obliczu fake newsów. W tym celu Agora chce rozwijać partnerstwa i realizować kolejne projekty. W szczególności na rzecz edukacji medialnej i walki z dezinformacją, oraz działania na rzecz wolności słowa i pluralizmu mediów. 

Jako pracodawca Agora stawia natomiast na rozwój zespołu i wsparcie różnorodności. Zarówno w życiu społecznym, jak i miejscu pracy. Planuje m.in. wdrożenie programu wolontariatu pracowniczego, aby cała Grupa mogła angażować się w aktywności prospołeczne na szerszą niż dotychczas skalę. 

Transparentność i odpowiedzialne partnerstwo

W obszarze praktyk z zakresu ładu zarządczego za priorytet Agora stawia sobie usystematyzowanie i rozwój systemu compliance w całej organizacji. Prócz tego planuje rozwijać partnerstwa biznesowe. Poprzez odpowiedzialne relacje z kontrahentami przyczyniać się do przestrzegania praw człowieka czy wymogów środowiskowych w łańcuchu dostaw.