21 lipca 2024

Agora zredukowała emisje o niemal 15 proc.

Agora osiągnęła niemal 15 proc. redukcji emisji (w zakresach 1+2 market-based) do końca 2023 r. w porównaniu do roku bazowego. Spółka spełniła tym samym cel, który wyznaczyła sobie na 2025 r., podała spółka.

Do końca 2023 r. Agora osiągnęła niemalże 15 proc. redukcję emisji (w zakresach 1+2 market-based) w porównaniu do roku bazowego. Spółka spełniła tym samym cel, który wyznaczyła sobie na rok 2025. W obszarze pracowniczym odnotowano istotny spadek wskaźnika Glass Ceiling Ratio (obrazuje równość szans w awansie i rozwoju). To również pozwoliło spełnić cel z 2025 r. już w 2023 r. Ponadto w minionym roku Agora rozpoczęła działania na rzecz celów związanych z mitygacją negatywnego wpływu na środowisko, również w łańcuchu dostaw oraz procesie tworzenia strategii różnorodności dla całej Grupy– czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W maju 2023 r. Agora opracowała pierwszą w swojej historii strategię zrównoważonego rozwoju. „Strategia ESG Grupy Agora na lata 2023-2027” określa cele dotyczące wymiernych działań w procesie zmniejszania śladu węglowego, równości płci, promocji różnorodności w społeczeństwie i miejscu pracy oraz etycznych praktyk biznesowych mających na celu wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie i przeciwdziałanie wszelkim formom łamania praw człowieka, wskazano także.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISB