23 czerwca 2024

Amica: raport zrównoważonego rozwoju 

Grupa Amica po raz drugi opublikowała raport roczny, którego istotną część stanowi raport zrównoważonego rozwoju. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową odnoszącą się do kwestii ESG. Raport opracowano zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative i dostosowano do wymogów dyrektywy CSRD.

Zintegrowanie danych w jednym raporcie pozwala na pokazanie zależności między finansowymi a niefinansowymi aspektami funkcjonowania firmy. Począwszy od klimatu i środowiska, przez aktywności społeczne i pracownicze, po kwestie związane z łańcuchem dostaw. Amica prezentuje również swoje podejście do zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka – zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi. Także opisuje zasady ładu korporacyjnego. Finansowe efekty tych działań są opisane w rozdziale poświęconym wynikom.

Tegoroczny raport oddaje pełny obraz funkcjonowania grupy. Po raz pierwszy zawiera dane od wszystkich spółek ją tworzących.

– Po raz pierwszy zagregowaliśmy dane ze wszystkich spółek. Dlatego niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało nam się je obniżyć. Pokazujemy je jednak z pełnym przekonaniem, ponieważ wiarygodność jest dla nas fundamentem budowania zaufania w biznesie i w relacjach z interesariuszami – wyjaśnia Jacek Rutkowski, prezes Grupy Amica.

W raporcie z 31 marca 2023 r. Amica nawiązuje do ogłoszonej na początku grudnia 2022 r. strategii ESG „Climate for Action”. Przyjęte w niej cele wspierają założenia strategii biznesowej i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji.

Klimat do działania

Wzorem poprzedniego roku, także w tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju spółka poświęciła wiele uwagi także kwestiom środowiskowym. W 2022 roku Amica przeprowadziła analizę w celu określenia odporności modelu biznesowego i strategii rozwoju w przypadku dwóch różnych scenariuszy związanych ze zmianą klimatu. Jeden zakłada realizację postanowień Porozumienia Paryskiego, a drugi wzrost emisji w tempie przekraczającym jego założenia. Analizie podlegało osiem grup zagadnień, które odpowiadały elementom łańcucha wartości Amici. W tej części spółka zaprezentowała także mapę drogową ku cyrkularności do 2030 roku.

Poza planami największy polski producent AGD zaraportował zgodność prowadzonej przez siebie działalności z unijną Taksonomią. Pokazuje, jaka część działalności – przez pryzmat obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy – jest zrównoważona środowiskowo.

W nowym podejściu, zgodnym z wytycznymi GRI, zaprezentowano także informacje odnoszące się do miejsca pracy. W tym rozwoju i edukacji pracowników, a także do zaangażowania społecznego. Amica przekazała w 2022 r. 3,4 mln zł na inicjatywy społeczne i programy, których beneficjentem są ogólnopolskie i lokalne społeczności.

Transparentne zarządzanie

W trzecim obszarze – zarządczym – firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Amica deklaruje także wzmocnienie odporności poprzez sprawne zarządzanie organizacją. Składają się na to m.in. działania związane z Polityką Różnorodności oraz skuteczne zarządzanie audytem wewnętrznym i ryzykiem.

– Raport niefinansowy pokazuje nasze strategiczne podejście do biznesu przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju. Zostały one oczywiście uwzględnione w strategii ESG i zostaną również zawarte w nowej wieloletniej perspektywie rozwoju dla całej naszej organizacji – zapewnia Michał Rakowski, członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich w Grupie Amica.