29 maja 2024
Liderzy ESG

Apple: światowe inwestycje w wodę i czystą energię

Firma Apple ogłosiła, że osiągnie neutralność węglową w całym łańcuchu wartości przed upływem 2030 r. Globalna działalność operacyjna i firmowy łańcuch dostaw produkcji są już zasilane ponad 18 gigawatami czystej energii. Jest to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z 2020 r. Firma finansuje też nowe inwestycje w energię słoneczną w Stanach Zjednoczonych i Europie, żeby zrównoważyć zużycie energii związane z ładowaniem i zasilaniem urządzeń Apple.

Dodatkowo Apple dąży do tego, by zwracać do obiegu 100 procent wody słodkiej zużywanej przez działalność korporacyjną w miejscach zagrożonych niedoborem. W ciągu następnych 20 lat odzyska niemal 26,5 mld litrów wody. Umożliwią to działania prowadzone z partnerami, w tym odtwarzanie rzek i warstw wodonośnych oraz finansowanie rozwiązań zwiększających dostępność wody pitnej. Tak jak w wypadku czystej energii Apple rozszerzyła swoje zobowiązanie dotyczące ochrony wody na cały łańcuch dostaw. Wspólnie z dostawcami udało się zaoszczędzić w zeszłym roku ponad 45 mld litrów wody słodkiej. Od 2013 r., kiedy firma uruchomiła program ochrony wody przez dostawców, zaoszczędzono już 287 mld litrów wody.

– Czysta energia i ochrona wody mają kluczowe znaczenie dla zdrowia społeczności. Są fundamentem odpowiedzialnego biznesu. Zmierzamy do osiągnięcia ambitnego celu klimatycznego strategii Apple 2030 i podejmujemy długofalowe działania na rzecz transformacji sieci elektroenergetycznych oraz odbudowy działów wodnych, żeby zadbać o bardziej ekologiczną przyszłość dla nas wszystkich – mówi Lisa Jackson, wiceprezeska Apple.

Zwiększanie dostępności energii odnawialnej na świecie

Energia elektryczna – zużywana do wytwarzania produktów Apple, jak i do ich ładowania i zasilania – ma największy udział w całkowitym śladzie węglowym spółki. Zgodnie ze strategią Apple 2030 spółka wezwała swoich globalnych dostawców do korzystania z czystej energii elektrycznej i zapewnienia neutralności węglowej wszystkich procesów związanych z jej obsługą. Jak dotąd wyzwanie podjęło 320 dostawców odpowiedzialnych łącznie za 95 procent bezpośrednich wydatków produkcyjnych Apple. Dzięki ich wysiłkom do łańcucha dostaw Apple wprowadzono już 16,5 gigawata energii odnawialnej. W zeszłym roku pozwoliło to wygenerować w całym łańcuchu dostaw 25,5 mln megawatogodzin czystej energii. Jednocześnie uniknięto emisji 18,5 mln ton dwutlenku węgla.

Eksploatacja urządzeń przez użytkowników również wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. W związku z tym firma zadeklarowała, że najpóźniej w 2030 roku będzie równoważyć czystą energią każdy wat energii zużywanej na ładowanie urządzeń. Zainwestuje w nową infrastrukturę pozyskiwania energii odnawialnej w różnych częściach świata. To część szerszej strategii niwelowania emisji związanych z użytkowaniem produktów. Polega ona na wdrażaniu usprawnień, angażowaniu konsumentów w działania na rzecz dekarbonizacji sieci elektroenergetycznej i realizowaniu przedsięwzięć w obszarze czystej energii, które maksymalizują redukcję dwutlenku węgla i korzyści społeczne. 

Fotowoltaika w USA

W Stanach Zjednoczonych Apple inwestuje w różne projekty fotowoltaiczne na terenie stanu Michigan. Prace budowlane już trwają. Jeszcze w tym roku do sieci elektroenergetycznej mają dzięki nim trafić 132 megawaty czystej energii. W Hiszpanii Apple współpracuje ze spółką ib vogt, międzynarodowym deweloperem farm fotowoltaicznych. Inwestycja ma zostać podłączona do sieci pod koniec 2024 roku i generować 105 megawatów energii słonecznej.

Ze względu na rozwój swojej działalności korporacyjnej w Indiach firma rozpoczęła projekt joint venture z przedsiębiorstwem CleanMax. To deweloper rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. W ramach tej współpracy ma powstać sześć dachowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,4 megawata. To projekt lokalny, który zapewni dodatkową energię do zasilania indyjskich biur i dwóch sklepów detalicznych Apple. Dodatkowo także pozostałej działalności firmy w tym kraju. W 2018 r. po raz pierwszy 100 procent energii zasilającej globalną działalność korporacyjną Apple pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Zaangażowanie Apple w rozwój energii odnawialnej otwiera nowe możliwości na rynkach całego świata. W 2018 r. firma zapewniła swoim 12 dostawcom działającym na terenie Chin dostęp do energii odnawialnej w ramach inicjatywy China Clean Energy Fund (Fundusz Czystej Energii dla Chin). Cel Funduszu zrealizowano już, inwestując w instalacje wiatrowe i słoneczne o łącznej mocy ponad 1 gigawata w 14 chińskich prowincjach. Zgodnie z szacunkami projekty te powinny zapewniać w sumie 2400 gigawatogodzin energii odnawialnej rocznie. To odpowiada w Chinach zużyciu generowanemu przez ponad 2,5 miliona osób.

Naturalna ochrona zasobów wodnych

Firma rozpoczęła pracę nad odzyskiwaniem wody słodkiej w tych miejscach prowadzonej działalności, gdzie ryzyko ich wystąpienia jest największe. Mowa m.in. o Kalifornii Północnej i Południowej, dorzeczu rzeki Kolorado w stanie Arizona, a także indyjskich stanach Telangana i Maharashtra. Począwszy od 2023 r. firma przekazała ponad 8 mln dolarów na uzupełnianie zasobów wody pitnej na terenach zagrożonych jej niedoborem. Ogłoszone dziś projekty mają zapewnić w sumie ponad 26 mld litrów wody w ciągu następnych dwóch dekad.

Zielone inwestycje przyspieszają postępy

Realizację inwestycji w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata wspierają też zielone obligacje. Zyski z zielonych obligacji wyemitowanych w 2019 r. firma przeznaczyła rok temu na inwestycje w czystą energię. M.in. nowe farmy fotowoltaiczne w Michigan i projekt IP Radian Solar w Teksasie, autorski program wsparcia czystej energii u dostawców. Także na wysokojakościowe rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla finansowane przez Restore Fund. Od 2016 r. firma wyemitowała zielone obligacje o łącznej wartości 4,7 mld dolarów, z czego zainwestowano już ok. 3,4 mld dolarów.