29 maja 2024
raport ESG Archicom

Archicom opublikował kolejny raport ESG

Archicom opublikował po raz trzeci raport ESG, który podsumowuje działania na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju w minionym roku.

Naszą intencją jest, aby zrównoważony rozwój Grupy Archicom wynikał z codziennej pracy. Nasza odpowiedzialność jest zaszyta głęboko w metodologii pracy. Wierzymy, że dane, które zbieramy i analizujemy, potwierdzą słuszność naszych działań i pomogą nam zmaksymalizować ich efekty. Raportowanie dla nas jest wynikową podjętych działań. Chcemy rozwijać się również w tym obszarze, wobec tego postanowiliśmy rozpocząć raportowanie zgodnie ze standardem ESRS już w tym roku – zapowiada w liście otwierającym raport Waldemar Olbryk, prezes Zarządu w Archicom.

Nowy standard raportowania

Tegoroczna publikacja oparta jest o nowy standard raportowania. Ma to związek z przygotowaniami do wdrożenia wytycznych obowiązujących spółkę od 2025 r. W dotychczasowych publikacjach deweloper korzystał ze standardu GRI. W obecnej zastąpiono go ESRS. Ważnym elementem przygotowań do nowych obowiązków informacyjnych wynikających z zapisów dyrektywy CSRD było przeprowadzenie analizy podwójnej istotności. Odnosi się ona do dwutorowego podejścia w ocenie informacji niefinansowych – wpływu organizacji na środowisko i społeczeństwo oraz zmian w środowisku i społeczeństwie, które mogą oddziaływać na funkcjonowanie organizacji.

W ramach dialogu z interesariuszami deweloper przeprowadził również badanie ankietowe. Wzięli w nim udział m.in. pracownicy, partnerzy biznesowi, inwestorzy i marketingowcy. Jego efektem było wyznaczenie 21 kluczowych dla interesariuszy aspektów związanych z ESG. A także zidentyfikowanie najważniejszych obszarów, na które Archicom może mieć negatywny lub pozytywny wpływ.

Poprzez zrealizowany proces spółka wypracowała matrycę i listę istotnych oddziaływań, ryzyk i możliwości, dzięki czemu zweryfikowała słuszność dotychczasowego podejścia do działań na rzecz środowiska i ludzi.

Raport ESG Archicom: standaryzacja wiedzy i podział odpowiedzialności

Z każdym kolejnym raportem stajemy się coraz bardziej dojrzałą organizacją pod kątem zrównoważonego rozwoju. To dla nas nadrzędna wartość, dlatego też realizujemy działania o potwierdzonej efektywności, a także poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – nie obawiamy się eksperymentów. Aby przygotować się do nowych obowiązków związanych z raportowaniem, współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Fundacja non-profit Climate Strategies Poland pomogła nam pozyskać wiedzę w zakresie liczenia śladu węglowego, a firma Deloitte doradzała w zakresie gotowości do raportowania i wzięła udział w procesie analizy podwójnej istotności. Współpracowaliśmy również z niezależnym dendrologiem – podsumowuje Waldemar Olbryk.

Archicom dąży do tego, aby każdego roku zwiększać zakres analizowanych kategorii działań. W tegorocznym raporcie już po raz drugi zmierzony został ślad węglowy z zakresu 1. i 2. Deweloper zredukował go o 19 proc., pomimo znaczącego wzrostu skali swojej działalności. Wypracowany wynik to efekt m.in. zwiększenia udziału zielonej energii elektrycznej z 0 do 49 proc. rdr. Spółka podjęła również próbę zmierzenia śladu węglowego z zakresu 3., aby na szerszą skalę został on wdrożony w kolejnej publikacji. Drugi rok z rzędu wykonano także analiza dendrologiczna. W 2023 r. jakościowy odsetek drzew posadzonych jest o 82 proc. wyższy od wyciętych. Patrząc wstecz, w ciągu ostatnich dwóch lat jakościowy bilans liczby drzew posadzonych względem usuniętych wynosi 2,97. Oznacza to, że deweloper w ramach nasadzeń dobrowolnych i kompensacyjnych posadził blisko 3 drzewa za każde, które wycięto.