30 maja 2024

75 proc. firm nie jest gotowa na audyt raportów ESG

Tylko 1 na 4 spółki będzie gotowa do uzyskania oceny audytora w kwestii publikowanych informacji ESG. Dzieje się tak, mimo że 66 proc. firm ma już obowiązek ujawniania danych ESG lub niebawem będzie temu obowiązkowi podlegać – wynika z badania KPMG.

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu są pod presją organów regulacyjnych i interesariuszy w kwestii publikacji informacji związanych z ESG. Wdrażane są regulacje dotyczące ujawniania informacji, w tym unijna dyrektywa CSRD czy zasady raportowania działań klimatycznych amerykańskiej komisji nadzoru finansowego SEC. Regulatorzy oczekują m.in. od spółek audytów sprawozdań ESG, podobnie jak ma to miejsce przy sprawozdaniach finansowych. 

Audyt raportów ESG: bałagan regulacyjny i wysokie koszty

W badaniu KPMG przeanalizowano najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją firmy przygotowujące się do zapewnienia zgodności z wymogami ESG. Najczęściej jako ograniczenia, respondenci wskazują: wysokie koszty wdrożeniowe oraz brak wewnętrznych umiejętności i doświadczenia (po 44 proc.). Następnie brak przejrzystości i zmieniające się regulacje (42 proc.), nieodpowiednie dane uzyskiwane od dostawców w zakresie ESG (42 proc.), brak rozwiązań IT (39 proc.) oraz brak jasnych wskaźników lub narzędzi pomiarowych (36 proc.). 74 proc. respondentów przyznało, że brakuje im jasnej ścieżki audytu w zakresie niefinansowych informacji ESG.

Gromadzenie informacji również pozostaje istotną barierą. Dane ESG muszą pochodzić ze znacznie szerszego zakresu niż dane finansowe. Dotyczą kwestii środowiskowych, społecznych i wielu innych. Z raportu wynika, że ​​obecnie nieco ponad połowa firm zbiera dane dotyczące emisji w zakresie 1 i 2. Tylko 36 proc. firm w zakresie 3. Z kolei mniej niż połowa gromadzi dane dotyczące wpływu różnorodności i włączenia społecznego na utrzymanie pracowników i płace.

Kontrola zapewni odpowiednią jakość

Aby zdobyć zaufanie inwestorów i interesariuszy oraz ograniczyć ryzyko greenwashingu raportowanie ESG powinno podlegać kontroli. Podobnie jak kontroli podlegają wszystkie wskaźniki i informacje finansowe. Oznacza to, że firmy muszą inwestować w jakość danych, stosując mechanizmy kontroli ujawniania informacji i ryzyka podobne do tych wykorzystywanych w sprawozdawczości finansowej – powiedział Larry Bradley z KPMG International.

KPMG przeprowadziła ankietę wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządów 750 firm z różnych sektorów i regionów. Średni przychód uczestnika sondażu wynosił 15,6 mld USD. Audytor uruchomił także ESG Assurance Maturity Index (Indeks Dojrzałości ESG) – ocenia w nim postępy firm w zakresie wdrażanych polityk ESG, umiejętności, systemów i gromadzonych danych dotyczących łańcucha dostaw.

Źródło: ESGToday