13 kwietnia 2024

Australia: zasady oświadczeń o zrównoważonym rozwoju

Australijska Komisja Konkurencji i Konsumentów (ACCC) opublikowała projekt nowych wytycznych w zakresie oświadczeń dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Regulacje mają poprawić uczciwość oświadczeń ESG składanych przez firmy i tym samym ochronić konsumentów przed greenwashingiem.

Nowe wytyczne są następstwem opublikowanego przez ACCC na początku tego roku badania. Wynika z niego, że 57 proc. badanych firm złożyło oświadczenia dotyczące ich wiarygodności środowiskowej. Po publikacji organ regulacyjny zapowiedział, że będzie badał firmy pod kątem potencjalnego greenwashingu, a także przeprowadzi działania edukacyjne z firmami i zaktualizuje wytyczne. Wszystko w celu poprawy spójności oświadczeń środowiskowych.

Fałszywe lub wprowadzające w błąd twierdzenia mogą podważyć zaufanie konsumentów do wszystkich ekologicznych twierdzeń, zwłaszcza gdy konsumenci często płacą wyższe ceny w oparciu o te twierdzenia. Podobnie, firmy, które podejmują rzeczywiste kroki w celu przyjęcia zrównoważonych praktyk, są stawiane w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej przez tych, którzy stosują greenwashing, bez ponoszenia takich samych kosztów – powiedziała przewodnicząca ACCC Gina Cass-Gottlieb.

Jej zdaniem nowe wytyczne dokładnie wskazują, co ACCC uważa za dobrą praktykę, gdy firmy składają oświadczenia środowiskowe dotyczące swoich produktów i usług.

Zasady oświadczeń o zrównoważonym rozwoju: 8 głównych kwestii

Zasady określone dla firm koncentrują się na ośmiu kluczowych kwestiach, w tym na:

  • zapewnieniu, że wszelkie oświadczenia środowiskowe są dokładne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym; 
  • posiadaniu dowodów na poparcie twierdzeń; 
  • nieukrywaniu ważnych informacji; 
  • wyjaśnianiu wszelkich warunków lub kwalifikacji twierdzeń ekologicznych; 
  • unikaniu szerokich i niewykwalifikowanych twierdzeń (takich jak „przyjazny dla środowiska” lub „zrównoważony”); 
  • używaniu jasnego i łatwo zrozumiałego języka; 
  • zapewnieniu elementów wizualnych oraz bezpośrednim i otwartym informowaniu o przejściu firmy na zrównoważony rozwój.

Nie potrafisz uzasadnić korzyści – nie deklaruj ich w oświadczeniu

Projekt wytycznych zawiera również szczegółowe informacje na temat podejścia ACCC do zgodności i egzekwowania przepisów. Podkreśla, że kary za składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń mogą obejmować grzywny w wysokości do 50 milionów dolarów lub trzykrotność oszacowanej wartości korzyści wynikającej z naruszenia.

Jeśli składasz oświadczenie o korzyściach dla środowiska lub zrównoważonego rozwoju swojego produktu lub usługi – upewnij się, że jest to słuszne. Jeśli nie masz pewności lub nie możesz uzasadnić tych twierdzeń, to ich nie składaj – powiedziała Cass-Gottlieb.

Konsultacje dotyczące nowego projektu wytycznych ACCC potrwają do 15 września.

Źródło: ESG Today