23 czerwca 2024
Liderzy ESG, Bank BNP Paribias

BNP Paribas: raport zintegrowany za 2022 rok

BNP Paribas opublikował raport zintegrowany podsumowujący 2022 r. W dokumencie przedstawiono wyniki finansowe, kluczowe informacje biznesowe oraz postępy banku w realizacji zadań z obszaru ESG, czyli wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład zarządczy.

Raport zintegrowany BNP Paribas to publikacja dająca całościowy ogląd organizacji w 2022 r., jej wyników oraz osiągnięć. Bank realizował założenia strategii GObeyond na lata 2022-2025. We wszystkich jej filarach (#UP, #POSITIVE, #STRONGER i #TOGETHER) stawiając na zrównoważony wzrost i dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w modelu Agile@Scale.

– W tym roku przyjęliśmy nieco inne podejście do raportowania, udostępniając raport zintegrowany w pełnej wersji, jako część opublikowanego 1 marca raportu rocznego. Oparliśmy strukturę raportu o cele strategii GObeyond, prezentując kompleksowy obraz naszej działalności, wyniki finansowe i aspekty ESG. Udostępniona właśnie wersja online to raport w pigułce – podsumowanie najważniejszych informacji – mówi Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w BNP Paribas.

Raport spełnia wymogi Global Reporting Initiative (GRI) 2021 – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards. Uwzględnia także wytyczne do raportowania ESG przygotowane przez GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Respektuje też wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej. Został opracowano w pełnej zgodności z rekomendacją Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego oraz rozporządzeniem w sprawie Taksonomii UE. Wybrane informacje niefinansowe zaprezentowane w raporcie zweryfikowała zewnętrzna niezależna firma audytorska.

– Raporty zawierające dane dotyczące zarządzania aspektami ESG w BNP Paribas publikujemy od 2011 r. Od 2019 r. są to w pełni zintegrowane raporty roczne. Każdy kolejny proces raportowania to okazja do usprawnień, weryfikacji założeń, a przede wszystkim okazja do analizy naszych wpływów, ryzyk i szans w kontekście zrównoważonego rozwoju. Transparentnie i odpowiedzialnie prezentujemy gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Do tego podejścia zachęcamy nasze otoczenie, szczególnie firmy, które już niedługo będą zobowiązane do raportowania na podstawie regulacji unijnych – mówi Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju w BNP Paribas.