23 czerwca 2024

Bank Millennium inwestuje w ekologiczne rozwiązania

Działania na rzecz środowiska naturalnego są integralną częścią strategii Banku Millennium. Bank przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. W 2022 r. całość energii elektrycznej zakupionej przez bank będzie posiadać certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii.

Bank wprowadza przyjazne środowisku rozwiązania w centralach. W ostatnich dniach pracownicy wrocławskiej centrali przenieśli się do nowej siedziby spełniającej wysokie ekologiczne standardy. W Gdańsku otworto w tym roku modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium.

Dane o poziomie emisji CO2 od 2011 roku

– Swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu postrzegamy zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Grupa Millennium konsekwentnie angażuje się w finansowanie energooszczędnych inwestycji. Postępujemy zgodnie z przyjętą polityką środowiskową. Nie udzielamy finansowania dla nowych kopalni węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych. Z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Kilka lat temu bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W wyniku tego w portfelu ekspozycje zaangażowane w wydobycie węgla oraz branż bezpośrednio powiązanych z wydobyciem są dziś nieznaczące. W ubiegłym roku ekspozycja Millennium stanowiła 2,2 proc. portfela przedsiębiorstw oraz 0,6 proc. całego portfela. Aktywnie dążymy do redukcji śladu węglowego związanego z prowadzoną przez nas działalnościąDane na temat poziomu emisji własnych publikujemy od 2011 roku. Rokrocznie ich poziom ulega obniżeniu – mówi Antonio Pinto, członek Zarządu Banku Millennium.  

Kompleksowe ekologiczne rozwiązania

– Stawiamy na ekologiczne i innowacyjne rozwiązania w naszych siedzibach. W 2021 r. przeprowadziliśmy ich audyt energetyczny. 2021 to pierwszy pełen rok, w którym w pełni skonsumujemy oszczędności wynikające z modernizacji oświetlenia LED w warszawskiej centrali. Zedukukujemy ślad węglowy o 500 ton rocznie. Z kolei relokacja wrocławskiej centrali, na którą wybrano budynek z ekologicznym certyfikatem LEED na poziomie GOLD, pozwoli obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną o połowę. Podeszliśmy do projektu kompleksowoOd wprowadzenia w biurze rozwiązań ekologicznych takich jak oświetlenie ledowe z czujnikami natężenia, ściany i sufity wykonane z wełny drzewnejPo wyposażenie wykonane z materiałów naturalnych bądź pochodzących z recyklingu. Z kolei wyposażenie z opuszczanej siedziby wystawiliśmy na aukcję dla naszych pracowników, dzięki czemu dostało ono drugie życie. Na początku roku podzielimy się kompleksowym podsumowaniem projektu i jego wpływem na klimat – mówi Weronika Paksoy, z działu administracji Banku Millennium. 

Innym przykładem inwestycji w jest modelowy, ekologiczny oddział Banku Millennium, który został otwarty w tym roku w Gdańsku. Placówka została przeniesiona z budownictwa starego typu i usytuowana w nowej zabudowie, spełniającej wysokie standardy ekologiczne. Już na etapie planowania inwestycji uwzględniliśmy dążenie do jej niskoemisyjności. Przejawiało się to w decyzjach zakupowych. Także zleceniu niezależnemu partnerowi zadania wyliczenia redukcji emisji zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol