13 kwietnia 2024
Liderzy ESG, Bank BNP Paribias

Bank Pocztowy: redukcja emisji własnych

Do 2026 roku Bank Pocztowy chce zredukować emisję własną CO2 o 32 proc. Obecnie w banku trwa wymiana floty na samochody zero i niskoemisyjne.

Bank Pocztowy do 2030 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną w obszarach własnej działalności. Wymiana floty na samochody zero i niskoemisyjne oraz wzrost wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w budynkach centrali banku oraz niektórych placówkach to kolejne kroki podejmowane w celu ochrony środowiska. Docelowo działania te przyniosą oszczędność emisji CO2 o odpowiednio 25 i 23 proc. względem roku bazowego 2022.

W perspektywie do 2030 roku bank chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych. Wcześniej (tj. do 2026 r.) planuje zredukować ślad węglowy o 32 proc. Bank wyliczył swój ślad węglowy za rok 2023 i 2022 r. Na bazie wyliczeń dla roku 2022 traktowanego jako referencyjny, bank przyjął działania optymalizacyjne wspierające ograniczenie poziomu emisji w kolejnych latach.

Obecnie jednym z istotnych celów jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i obniżenie śladu węglowego wytwarzanego przez nasz bank. Chcielibyśmy osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach własnych 1 i 2 do 2030 roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na źródła emisji są: energia elektryczna, klimatyzacja oraz flota samochodowa. Kładziemy również duży nacisk na wzrost efektywności energetycznej w placówkach oraz zwiększamy wykorzystywanie energii pochodzącej z OZE – mówi Jakub Słupiński, prezes Zarządu Banku Pocztowego.

W drodze do zrównoważonego rozwoju Bank Pocztowy już wcześniej podejmował działania proekologiczne, np. wprowadzając karty debetowe wytworzone ze skrobi kukurydzianej zamiast plastiku czy produkty umożliwiające finansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii.