12 czerwca 2024

Bayer uruchamia program dekarbonizacji rolnictwa w Europie

Bayer ogłasza europejską premierę globalnej Inicjatywy Węglowej (Carbon Initiative). Głównym celem jest dekarbonizacja łańcucha wartości żywności, koncentrująca się na działaniach rolników na rzecz bardziej stabilnego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Inicjatywa zrzesza rolników i podmioty łańcucha wartości żywności. Jej celem jest zbadanie przyszłych struktur wynagradzania rolników wdrażających nowe praktyki w dziedzinie redukcji emisji dwutlenku węgla. Tym samym przyczyniających się do realizacji celów Komisji Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu. Nowy Europejski Program Węglowy dostrzega newralgiczną rolę, jaką odgrywają rolnicy i ich pola uprawne. Program ten stanowi również integralną część zobowiązań Bayer w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa o 30 proc. do 2030 roku.

– Nasz program węglowy (Carbon Program) aktywnie przyczynia się do rozwoju rolnictwa w.Europie poprzez bezpośrednią współpracę z rolnikami jako producentami podstawowymi, jak również poprzez angażowanie podmiotów obecnych w całym łańcuchu wartości żywności. Współ­praca na poziomie całego łańcucha żywności pomoże obniżyć emisyjność europejskiego systemu w sposób korzystny dla rolników, środowiska i konsumentów – podkreśla.Lionnel Alexandre, Carbon Business Venture.Lead na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Bayer Crop Science. – Główną ideą jest nagradzanie rolników za wdrażanie praktyk przyjaznych dla klimatu, takich jak uprawy okrywowe, ograniczenie orki, płodozmian i precyzyjne stosowanie azotu. Działania te pozwalają zmagazynować węgiel w glebie, jednocześnie poprawiając jej stan, odporność i produktywność, jak również ograniczają emisje.

Aby wesprzeć te działania, Bayer opracuje narzędzie cyfrowe, które pozwoli rolnikom ubiegać się o nagrody na podstawie dokładnych, zweryfikowanych danych. System ten będzie zgodny z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych, a przy tym niezawodny i łatwy w obsłudze. Cyfrowe rozwiązanie w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) opiera się na platformie rolniczej Climate FieldView™ firmy Bayer.

7 krajów i 500 hektarów program węglowy

W projekcie bierze udział 27 gospodarstw – ich obszar obejmuje łącznie ok. 500 ha zlokalizowanych na terenie 7 krajów: Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Niemczech, a także Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Cen­tral­nym elementem Europejskiego Programu Węglowego jest praktyka współtworzenia. Rolnicy, eksperci Bayer i uczestnicy łańcucha wartości żywności pracują razem w ramach labora­torium rolnictwa węglowego. Tam mogą wspólnie testować działania i zdobywać wiedzę. Rozmowy z kilkoma przetwórcami żywności i detalistami są w toku. Należy się spodziewać, że przystąpią oni do programu do końca roku.

Po ustaleniu aktualnej, wyjściowej zawartości węgla w gruntach rolników uczestniczących w projekcie rozpocznie się wdrażanie praktyk rolnictwa przyjaznego dla klimatu. Takich jak stosowanie roślin okrywowych i ograniczenie uprawy roli. Wdrażanie nowych praktyk będzie stale monitorowane i doskonalone. Wnioski i dalsze spostrzeżenia uczestników będą miały wpływ na przygotowanie precyzyjnego cyfrowego narzędzia MRW. Nowe rozwiązanie cyfrowe zostanie udostępnione w ciągu najbliższych trzech lat. Natomiast wdrożenie go w ramach Climate FieldView™ planowane jest w trzecim roku programu.

– Nienaruszona struktura gleby i odpowiednia zawartość próchnicy mają decydujące znaczenie dla zabezpieczenia moich dochodów – podkreśla Stefanie Peters z Agro-Farm GmbH Nauen, należącego do sieci Bayer Forward Farm. – Moim zdaniem rolnictwo węglowe, magazynowanie węgla w glebie, może się do tego w znacznym stopniu przy­czynić. Cieszę się również na współpracę z różnymi uczestnikami programu węglowego Bayer.

Globalna inicjatywa węglowa

Europejski start programu jest częścią Globalnej Inicjatywy Węglowej firmy Bayer. Została ona zapoczątkowana w USA i Brazylii w lipcu 2020 roku. W tych krajach Bayer jest pierwszym podmiotem z sektora rolnictwa, który oferuje wszystkie niezbędne technologie w dziedzinie nasion, ochrony upraw i rozwiązań cyfrowych. Pozwalają one na monitorowanie, raportowanie i weryfikację oraz certyfikację zgodnie z uzna­nymi międzynarodowymi standardami.

Uruchomienie Europejskiego Programu Węglowego jest najnowszym elementem działań Bayer na rzecz dekarbonizacji systemów żywnościowych w Europie. Na początku tego roku firma poinformowała o swoim udziale w Europejskiej Koalicji Carbon +.Farming, która propaguje podejście ukierunkowane na gospodarstwa rolne w celu opracowania rozwiązań dekarbonizacji systemów żywnościowych w regionie. Koalicja przedstawi również Komisji Europejskiej zestaw zaleceń. Mają one pomóc w kształtowaniu polityki UE w celu zwiększenia skali wdrażania inteligentnych rozwiązań klimatycznych.