23 czerwca 2024

SBTi: zmiany w korporacyjnym standardzie Net-Zero

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) przygotowuje się do rewizji korporacyjnego standardu Net-Zero. Określiła cele, zakres, rezultaty, wstępny harmonogram i możliwości zaangażowania podczas procesu rewizji standardu.

Opracowanie standardu korporacyjnego Net-Zero w wersji 2.0 zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurą operacyjną dotyczącą standardów SBTi. Będzie to aktualizacja wytycznych, która wg regulaminu inicjatywy, musi odbywać się co dwa do pięciu lat. SBTi opublikowało również formularz opinii na temat projektu, aby umożliwić zainteresowanym stronom przesyłanie opinii w trakcie procesu rewizji.

SBTi ma cztery kluczowe cele w zakresie przeglądu Corporate Net-Zero Standard:

  • dostosowanie do najnowszej myśli naukowej i najlepszych praktyk, takich jak IPCC i Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla Sekretarza Generalnego ONZ ds. zobowiązań podmiotów niepaństwowych do zerowej emisji netto (HLEG),
  • sprostanie wyzwaniom związanym z ustalaniem i wdrażaniem celów zakresu 3,
  • integracja ciągłego doskonalenia i realizacji celów oraz
  • poprawa struktury i zwiększenie interoperacyjności z innymi standardami SBTi, a także innymi odpowiednimi zewnętrznymi ramami i standardami.