23 czerwca 2024

Benefit Systems z recertyfikacją B Corp

Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która odnowiła certyfikację B Corp. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab. Proces był tym trudniejszy, że dotyczył roku 2021. W tym czasie flagowy produkt spółki i branża fitness zmagały się m.in. z licznymi pandemicznymi ograniczeniami.

B Corp to certyfikat przyznawany przez międzynarodowy NGO B Lab, wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych. Otrzymują go przedsiębiorstwa, w których model biznesowy wpisany jest zrównoważony rozwój. Takie, których działalność ma istotne znaczenie w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych, pracowniczych czy środowiskowych. Benefit Systems po certyfikacji w 2018 r., jest obecnie pierwszą firmą w Polsce, która przeszła z powodzeniem proces recertyfikacji.

B Corp to motywacja do działania

− Sukces recertyfikacji B Corp stanowi ogromną motywację do dalszych działań, nie tylko w ramach zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z ideą ruchu B Corp, staramy się pozytywnie wpływać na nasze otoczenie poprzez codzienne działanie i decyzje biznesowe. Od wielu lat wspieramy naszych klientów i użytkowników w podejmowaniu aktywności fizycznej. Także w budowie osobistego dobrostanu i wzmacnianiu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Wiele energii poświęcamy budowie świadomości społecznej nt. znaczenia aktywności fizycznej osób w każdym wieku i z różnych grup społecznych. Szczególną wagę przywiązujemy do relacji z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi. Możemy śmiało stwierdzić, że zrównoważony rozwój stanowi ważny element DNA naszej organizacji. Wypływa z samej specyfiki oferowanych przez nas usług i produktów – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems

B Lab przeprowadził w 2022 roku szczegółową analizę funkcjonowania spółki dominującej oraz kilkunastu innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Weryfikacja dotyczyła ładu korporacyjnego, polityki zatrudnienia, wpływu na społeczności, relacji z klientami i ochrony środowiska. Warunkiem uzyskania certyfikatu było nie tylko wypełnienie kwestionariusza B Impact Assesment przez określone podmioty i zaraportowanie szczegółowych danych. Także weryfikacja dokumentów oraz potwierdzenie rezultatów prowadzonych działań i ich długofalowego charakteru. Elementem audytu były także wizyty w poszczególnych spółkach i anonimowe rozmowy z wybranymi pracownikami.

– Ponowna certyfikacja to ważny kamień milowy, a także motywacja do dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Benefit Systems jest pionierem ruchu B Corp w Europie Środkowo-Wschodniej, a jako spółka publiczna ma niezwykły potencjał do działania i wywierania pozytywnego wpływu – mówi Maria Correa, Head of Comms and Community Engagement, z B Lab Europe. 

Certyfikacja istotnym elementem zmiany

Bardzo ważnym efektem certyfikacji B Corp jest zmiana, którą przechodzi organizacja. Uzyskanie certyfikatu jest powodem dumy i radości, a jednocześnie stanowi etap, a nie cel sam w sobie. Jednym z przejawów tej świadomości było wpisanie w 2022 r. przez Benefit do statutu celów społecznych i środowiskowych.

Sukces dziś, zobowiązanie i wytyczne na przyszłość

− Recertyfikacja była okazją do weryfikacji naszych dotychczasowych działań przez niezależnych audytorów z B Lab, swoisty sprawdzian dojrzałości spółki dominującej i spółek zależnych z Grupy. Pozwala ona także identyfikować kolejne obszary, w których chcemy się rozwijać – mówi Bartosz Józefiak. 

– Widzimy rosnącą świadomość naszych pracowników, ale i rynku, na którym konsumenci, dostawcy czy partnerzy biznesowi zwracają uwagę na to, czy dany biznes działa w sposób zrównoważony oraz jakimi wartościami się kieruje. Coraz częściej również inwestorzy dokładnie analizują działania firm pod kątem ESG i chcą lokować kapitał w transparentnych i etycznie działających spółkach. Kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem są również ważne z perspektywy finansowej, ponieważ są brane pod uwagę przez banki i instytucje finansowe np. przy decyzjach dot. finansowania.

W B Corp od 2018 roku

Benefit do B Corp dołączył w 2018 r. jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej i piąta tego typu na świecie. Obecnie certyfikat B Corp posiada 48 spółek giełdowych. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, po tym czasie każda spółka może przejść proces recertyfikacji. 

– W 2018 roku, kiedy Benefit Systems otrzymał certyfikat, na całym świecie działało 2 500 przedsiębiorstw z tytułem B Corp. Obecnie jest ich nieco ponad 6 400. To stosunkowo niewielka grupa, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że zainteresowanie audytem wyraziło dotychczas przeszło 200 tys. firm. Te liczby dowodzą, że certyfikacja to trudny i bardzo restrykcyjny proces. Z drugiej strony rosnąca liczba B Corpów pokazuje jak kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem zyskują na znaczeniu. Są realną częścią wielu działalności biznesowych – dodaje mec. Bagiński.