23 czerwca 2024

Biedronka: efektywność działań klimatycznych doceniona

Grupa Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, otrzymała najwyższe oceny efektywności za podejmowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego według niezależnej organizacji CDP. 

CDP jest autorem globalnego systemu raportowania dla firm w celu skutecznego zarządzania ich wpływem na środowisko. Sieć Biedronka wyznacza trendy odpowiedzialnego podejścia do ekologii poprzez realizację konkretnych działań na polskim rynku.

Grupa JM z ratingiem „A” od CDP

CDP przyznała Grupie Jeronimo Martins ocenę „A”, czyli najwyższy wynik, w programach „zmiana klimatu” i „ochrona wód”. Grupa JM jest jedynym sprzedawcą żywności na świecie z wynikiem „A-”.(poziom Leadership) w programie „Lasy” dla towarów takich jak: olej palmowy, soja i wołowina, których produkcja wiąże się z ryzykiem wylesiania. Ocena objęła ponad 13 tysięcy firm na całym świecie, które reprezentują 64% globalnej kapitalizacji rynkowej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, Grupa. JM otrzymała wyższą ocenę w programach „zmiany klimatu” i „ochrona wód” i została umieszczona na liście CDP „A” w obu tych kategoriach.

Ocena świadczy o konsekwencji i skuteczności naszej strategii włączania kwestii zrównoważonego rozwoju w sposób, w jaki prowadzimy nasz.biznes oraz o naszej sumiennej i przejrzystej komunikacji, w szczególności z tymi, którzy monitorują naszą działalność. Prawdziwe zaangażowanie w zrównoważony rozwój oznacza zrozumienie potrzeb i zalet długofalowej pracy, co Grupa Jeronimo Martins, w. 2022 r. obchodząca 230-lecie istnienia, doskonale rozumie.

Zmniejszenie wpływu priorytetem działalności

Zmniejszenie wpływu na zmiany klimatyczne to jeden z priorytetów działalności Biedronki. W tym celu sieć konsekwentnie realizuje wiele inicjatyw, które realnie oddziałują na pozytywne zmiany w ekosystemie oraz zmniejszenie śladu węglowego. W ramach ograniczania wycinki lasów od 2014 roku. Biedronka monitoruje bezpośrednią i pośrednią obecność soi, wołowiny, oleju palmowego, papieru i drewna.w produktach marki własnej oraz w produktach świeżych. Sieć aktywnie działa w ramach Forest Positive Coalition for Action zainicjowanego przez Consumer Goods Forum.

Dobrowolny pomiar wpływu

CDP jest organizacją non-profit, która zachęca przedsiębiorstwa do pomiaru i zarządzania możliwościami i zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i zmianami klimatu. Każdego roku CDP zbiera informacje poprzez kwestionariusze „zmiana klimatu”, „lasy” i „ochrona wód”. W 2021 r. ponad 590 inwestorów posiadających aktywa o wartości około. 100 bln euro zwróciło się do przedsiębiorstw o ujawnienie informacji na. temat ich wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości za pośrednictwem CDP. Odpowiedzi udzieliła rekordowa liczba 13 tys. firm.