30 maja 2024

Biedronka: raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r.

Biedronka opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r. Według autorów miniony rok pokazał, jak ważna jest solidarność międzyludzka i pomoc niesiona sąsiadom – tym bliższym i dalszym. W 2022 r. Biedronka stała się największym pracodawcą w Polsce i zwiększyła zatrudnienie powyżej 80 000 osób. Sklepy sieci odwiedzało każdego dnia ok. 5 milionów klientów.

Pomoc Ukrainie i modernizacja sieci

Ubiegły rok był czasem niezaprzeczalnie wyjątkowym. Niespełna tydzień po wybuchu wojny Biedronka oraz jej Fundacja rozpoczęły działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. Łącznie pomoc rzeczowa i finansowa sięgnęła kwoty 65 milionów złotych, w tym 5 mln euro przekazała Grupa Jeronimo Martins. Z pomocą przyszli również klienci, w akcji sieci „Wsparcie dla Ukrainy” przekazali łącznie kwotę aż 8 mln złotych i 650 ton produktów na rzecz działań pomocowych – poinformowała w raporcie „W trosce o naszych sąsiadów” sieć Biedronka.

W 2022 roku sieć zmodernizowała ponad 360 placówek, zmniejszając ich łączne zużycie energii o 14 proc. – z blisko 48,5 mln kWh do nieco ponad 41,7 mln kWh. Zakres prac remontowych jest szeroki i obejmuje wszelkie działania zmniejszające zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. Rekord redukcji zużycia odnotowano w placówce w Sochaczewie, która po remoncie zużywa aż o 80 proc. mniej energii. Dodatkowo w czerwcu 2022 Biedronka zawarła umowę, która do 2025 roku umożliwi montaż na dachach 2000 sklepów paneli fotowoltaicznych. Do końca 2022 roku już 118 placówek było wyposażonych w te instalacje. W ramach kolejnej, zawartej już w 2023 roku, 15-letniej umowy sprzedaży energii elektrycznej (tzw. Power Purchase Agreement, PPA), z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce, sieć kupuje energię elektryczną, która zasila sklepy i centra dystrybucyjne. Blisko 1/3 pochodzi już ze źródeł odnawialnych.

Mniej soli i tłuszczu w produktach marek własnych

Z kolei w obszarze żywienia sieć informuje, że tylko w 2022 roku dzięki procesom poprawy składów produktów marek własnych (tzw. reformulacji), zapobiegła wprowadzeniu na rynek 254,6 ton soli i tłuszczów (w tym nasyconych) łącznie​ oraz 328 ton cukru. Oznacza to także dodanie istotnego z punktu widzenia dietetyki błonnika. Dodatkowo w 2022 Biedronka wdrożyła program wzbogacania żywności w błonnik, obejmujący między innymi płatki śniadaniowe i batony zbożowe Vitanella. Łączna ilość dodanego błonnika przekracza 22,6 tony. Sieć podkreśla również rozwój oferty produktów odpowiadających na specjalne potrzeby żywieniowe – dla osób uprawiających sport, a także ekologicznych produktów dla dzieci.

Kolejnym aspektem działalności sieci był dobrostan zwierząt – na tym polu wdrożono standard Animal Welfare opracowany przez Grupę Jerónimo Martins. Objęto nim wszystkich dostawców wołowiny, drobiu i cielęciny dla produktów świeżych sieci.

Wszystkie dane w raporcie poddano niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez Ernst&Young Audyt Polska. Dodatkowo publikację przygotowano w standardzie GRI, tak aby umożliwić jak najlepszą porównywalność danych z publikacjami innych podmiotów na rynku. Raport opublikowano po angielsku oraz zawarto w nim informacje związane z ochroną praw człowieka.