15 lipca 2024

Bioróżnorodność w indeksach S&P 500 i Global LargeMidCap

S&P wprowadza wersje indeksów S&P 500 i Global LargeMidCap uwzględniające bioróżnorodność.

Agencja ratingowa S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) uruchomiła wersje indeksów S&P 500 i Global LargeMidCap skoncentrowanych na bioróżnorodności. Ich celem jest zintegrowanie na potrzeby inwestorów czynników zrównoważonego rozwoju. W tym w szczególności chodzi o bioróżnorodność, cele zrównoważonego rozwoju ONZ i zmiany klimatu.

Podejście S&P Dow Jones Indices do projektowania indeksów odzwierciedla holistyczne spojrzenie na ekosystem zrównoważonego rozwoju. Bioróżnorodność jest ważną częścią tego równania. Indeksy S&P Biodiversity Indices mają stanowić dodatkowe informacje dla naszym klientów i uczestników rynku. Tych, którzy chcą mierzyć, analizować i lepiej rozumieć wpływ swoich inwestycji na środowisko oraz wspierać ich cele w zakresie tworzenia bardziej odpornego i ekologicznie świadomego krajobrazu inwestycyjnego – powiedział Jas Duhra, Global Head of Sustainability Indices w S&P DJI.

Według S&P DJI, składniki nowego indeksu S&P 500 Biodiversity Index i S&P Global LargeMidCap Biodiversity Index są wybierane i ważone w celu odzwierciedlenia ich zgodności z określonymi celami w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Wykorzystującą dane S&P Global Sustainable1 Nature & Biodiversity Risk, które oceniają wpływ i zależności związane z przyrodą w bezpośredniej działalności firmy. Wybór i waga indeksów odzwierciedlają wpływ na ekosystem, a także uwzględniają zgodność z określonymi celami zrównoważonego rozwoju. W tym także redukcję śladu węglowego w stosunku do indeksów macierzystych.

Badania S&P Global Sustainable1 pokazują, że 85 procent największych firm na świecie ma znaczącą zależność od przyrody i bioróżnorodności. To sprawia, że dostęp do danych i analiz skoncentrowanych na przyrodzie i bioróżnorodności ma zasadnicze znaczenie dla wsparcia uczestników rynku w zrozumieniu, zarządzaniu i łagodzeniu narażenia na ryzyko i wpływ związany ze środowiskiem – dodał Steven Bullock, globalny dyrektor ds. badań i metodologii w S&P Global Sustainable1.

Źródło: ESGToday