20 lipca 2024

Biznes kontra smog – Wspieramy klimat: 63 tys. dzieci przeszkolonych

Zakończyła się VI edycja programu edukacyjnego „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”. Wolontariusze z kilkudziesięciu zrzeszonych firm prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, ucząc, jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, zmianom klimatu oraz jak dbać o zasoby wody. Dotychczas łącznie przeszkolono 63 tys. dzieci i przeprowadzono ponad 2 800 warsztatów. Program zainicjowało PwC Polska sześć lat temu. Obecnie jest realizowany we współpracy z 24 firmami, Krakowskim Alarmem Smogowym, UNEP/GRID-Warszawa oraz Stowarzyszeniem ASPIRE.

186 wolontariuszy – pracowników 27 firm, przeprowadziło w roku szkolnym 2023/2024 niemal 500 warsztatów ekologicznych. Wzięło w nich udział ponad 11 tysięcy dzieci i młodzieży. Program obejmuje trzy równolegle ścieżki tematyczne: 

  • jakość powietrza,
  • zmiany klimatu,
  • dbanie o zasoby wody. 

Wszystkie zajęcia odbyły się bezpłatnie w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski. Dostępne były dla 4 grup wiekowych (przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 6-8).

– Odpowiedzialność biznesu za środowisko naturalne staje się priorytetem. Inicjatywy ESG odgrywają kluczową rolę w transformowaniu firm na bardziej przyjazne dla klimatu. Organizacje muszą integrować zrównoważone praktyki w swoich strategiach, żeby nie tylko spełniać wymagania regulacyjne, ale także przyczyniać się do długoterminowego dobrobytu społeczeństwa i planety. To ważne, zwłaszcza z perspektywy zachodzących obecnie w środowisku zmian. Jednak najważniejsze jest zapobieganie niechcianym zmianom. Dlatego gorąco wszystkich zachęcam do udziału w kolejnych edycjach programu „Biznes kontra smog- Wspieramy klimat”. Edukowanie kolejnych pokoleń z przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i zmianom klimatu oraz w obszarze ochrony zasobów wodnych to najlepsza inwestycja – mówi Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG w Polsce.

63 tys. dzieci w 6 lat

W ciągu 6 lat trwania programu wolontariusze przeszkolili 63 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Do VI edycji „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” włączyło się w sumie aż 27 organizacji: ABB BS, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway GBS, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE Poland, Cisco Systems, Dyson, Euroclear, Ferro Group SA, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Fundacja Inter Cars, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Consulting, Motorola Solutions, PwC Polska oraz  PwC Service Delivery Center, SIG, State Street Bank Polska, UBS, UNEP/GRID-Warszawa.

W ubiegłorocznej edycji badania niemal połowa respondentów (49,2 proc.) wskazała, że nie dostrzega jeszcze w Polsce zagrożenia dostępności i jakości wody pitnej. Dlatego uruchomiono nową ścieżkę tematyczną w ramach warsztatów – woda i zasoby wodne. Zgodnie z danymi GUS, Polska jest zagrożona stresem wodnym. Jesteśmy na 24. miejscu w Unii Europejskiej pod względem odnawialnych zasobów wody na jednego mieszkańca (niecały 1,6 tys. m sześc.). Za nami zostają jedynie Czechy, Cypr i Malta.

– Woda to podstawowy surowiec naturalny – od jej jakości i dostępności zależy funkcjonowanie różnorodnych ekosystemów i dobrobyt ich mieszkańców. Również możliwości produkcyjne czy sanitarne. Według ONZ każdego roku skutki susz dotykają bezpośrednio aż 55 milionów osób, co czyni je najpoważniejszym zagrożeniem dla produkcji żywności na całym świecie. Ograniczanie wykorzystania wody, zdolności retencyjne, zapobieganie nadmiernemu spływowi w miastach, jak również zamknięty obieg tego surowca to ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorstw jak również samorządów na całym świecie. Działania te bez wątpienia wymagają udziału każdego z nas dlatego partnerstwa jak i szerzenie wiedzy w tym zakresie ma ogromne znaczenie” – mówi Michał Purol z UNEP/GRID-Warszawa.

W ciągu sześciu edycji „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”:

  • 63 347 dzieci dowiedziało się dlaczego powstaje smog, jak wpływa na nasze zdrowie i jak mu zapobiegać, dlaczego zmienia się klimat, jakie to niesie skutki oraz co każdy może zrobić, żeby wpłynąć na ten proces a także jak wspólnie możemy dbać o zasoby wody.
  • Wolontariusze przeprowadzili ponad 2 816 warsztatów edukacyjnych. Zarówno w formie stacjonarnej, online jak i hybrydowo (jeden wolontariusz w placówce, a drugi zdalnie).
  • W program zaangażowało się ponad 1 200 pracowników-wolontariuszy.

– Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około 30 tysięcy kopcących palenisk doprowadziły do bezprecedensowej poprawy jakości powietrza. Od 2012 do 2023 roku liczba dni smogowych, czyli takich, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłu PM10 zmniejszyła się o około 100 dni. W Krakowie się udało, to przykład dla miast i gmin, które mają jeszcze wiele do zrobienia. W Polsce wciąż dymi 3 miliony przestarzałych urządzeń grzewczych emitujących m.in. pyły zawieszone i rakotwórczy benzo(a)piren” – dodaje Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy.

Rozpoczął się nabór nowych firm chcących uczestniczyć w programie “Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”.