21 lipca 2024

„Biznes kontra smog” – wciąż boimy się złej jakości powietrza

Aż 74 proc. Polaków obawia się, że jakość powietrza podczas tegorocznej zimy znów będzie zła. Z kolei 51 proc. niepokoi stan i dostępność wody pitnej w Polsce – wynika z badania wśród przedstawicieli biznesu z całej Polski. 

Ponad 66 proc. ankietowanych uważa, że jakość systemu edukacji ekologicznej w Polsce jest niewystarczająca. Według 13 proc. jest ona wręcz bardzo zła. Dlatego z inicjatywy PwC Polska powstał program „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”. Jest on realizowany we współpracy z 26 organizacjami, w tym Krakowskim Alarmem Smogowym. W tym roku do programu dołącza UNEP/GRID-Warszawa, organizacja ekspercka wspierająca realizację misji Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska (UNEP). Program co roku otrzymuje honorowy patronat marszałków województwa małopolskiego i mazowieckiego, a od tego roku – także województwa śląskiego.

Biznes jednoczy się przeciwko smogowi

W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” wzięło udział niemal 1100 osób. Aż 54 proc. z nich rozważało możliwość zmiany miejsca zamieszkania i pracy ze względu na zły stan powietrza. Z kolei 74 proc. ankietowanych oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze. Dodatkowo uczestników badania poproszono o ocenę działań podejmowanych przez swoich pracodawców na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i poprawy jakości powietrza w skali od 1 do 10. Najwięcej ankietowanych oceniło działania swojego pracodawcy średnio, czyli przyznało im ocenę 5 (22 proc.). Jedynie 7,5 proc. ankietowanych oceniło działania swojego pracodawcy na „10”. Średnia ocena była na poziomie 6,35.

– Zaangażowanie firm w walkę o bezpieczeństwo klimatyczne jest nie tylko odpowiedzialnością społeczną, ale także strategiczną inwestycją w przyszłość i reputację przedsiębiorstwa. Firmy, które działają proekologicznie, budują zaufanie wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych, reagując na rosnące oczekiwania społeczne, jednocześnie spełniając wymogi ESG. Jednak bez zadbania o odpowiedni poziom wiedzy dotyczący ryzyk klimatycznych, nie będziemy w stanie doprowadzić do realnej, długofalowej zmiany. Dlatego edukacja młodzieży w kwestiach klimatycznych jest kluczowa. To oni będą kształtować przyszłość naszej planety, a odpowiednia wiedza pozwoli im podejmować świadome decyzje. Promowanie postaw proekologicznych tworzy fundament dla trwałych zmian w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Dlatego wyjątkowo cieszy zaangażowanie tylu wolontariuszy i szkół w tę inicjatywę – mówi Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG. 

Warsztaty dla młodzieży o wodzie

Prawie połowa respondentów (49 proc.) nie dostrzega jeszcze zagrożenia dostępności i jakości wody pitnej w Polsce. Dlatego w programie będzie podnoszona świadomość społeczna właśnie w tym obszarze. Organizatorzy planują wdrożenie w tym roku nowej ścieżki tematycznej warsztatów – Woda.

– Nadal za oczywisty uznajemy fakt, że jeśli odkręcimy kran, to poleci z niego woda. Tymczasem kryzys klimatyczny mocno wpływa zarówno na dostęp do zasobów wodnych, jak i możliwości ich efektywnego wykorzystania. Z jednej strony zmagamy się z coraz dłuższymi okresami susz, z drugiej zaś – gwałtownymi i często nieprzewidywalnymi w skutkach opadami. Także my sami, naszą działalnością, wywieramy duży wpływ na obieg wody w środowisku i jej jakość. Dlatego tak ważna jest edukacja, dzięki której nauczymy się mądrze zarządzać tym cennym zasobem – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Biznes kontra smog – ponad 50 tysięcy przeszkolonych dzieciaków

Przez 5 lat programu wolontariusze przeszkolili ponad 52 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do VI edycji „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” włączyło się w sumie 26 organizacji: ABB BS, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway GBS, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Cisco Systems, Dyson, Euroclear, Ferro, Fundacja Inter Cars, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Consulting, Motorola, PwC Polska i PwC Service Delivery Center, SIG, State Street Bank Polska, UBS, UNEP – GRID.

– Pomimo poprawy jakości powietrza w ostatnich latach, wciąż oddychamy w Polsce bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Smog wciąż zabija około 40 tys. osób rocznie. Jak pokazują badania ogromna większość ankietowanych obawia się o to, jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem będą oddychać nadchodzącej zimy. Inicjatywy edukacyjne to bardzo ważny element szerszej zmiany świadomości społecznej – mówi Anna Dworakowska, dyrektorka wykonawcza Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Celem VI edycji programu „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” jest kontynuacja misji wolontariatu pracowniczego w kierunku edukacji najmłodszych na temat jakości powietrza i walki ze zmianą klimatu. Dzięki wsparciu nowych partnerów biznesowych, wolontariusze dotrą ze swoim przekazem edukacyjnym do jeszcze szerszego grona szkół i przedszkoli. Nie będą ograniczać się tylko do Małopolski. Kursy są realizowane przez wolontariuszy przygotowanych przez Krakowski Alarm Smogowy, a materiały dostosowane są do potrzeb różnych grup wiekowych. Uczestnicy poznają zagrożenia związane ze smogiem, przyczyny jego powstawania oraz metody radzenia sobie z nim. Dzięki ścieżce tematycznej poświęconej zmianie klimatu, młodzież będzie mogła zrozumieć przyczyny tego zjawiska i kształtować proekologiczne nawyki. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Obecnie trwają prace nad nowymi warsztatami poruszającymi tematykę zasobów wodnych, które ruszą w pierwszym kwartale 2024 roku.