25 kwietnia 2024

Kredyt dla Velvet Care powiązany z celami ESG

BNP Paribas udzielił Velvet Care kredytu w wysokości 21,5 mln euro powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL). To pieniądze przeznaczone na finansowanie nakładów inwestycyjnych firmy w latach 2022-23. Bank pełni również role agenta finansowania oraz koordynatora SLL.

SLL to forma finansowania, która zawiera dodatkowe zobowiązania spółki do osiągnięcia określonych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG). BNP Paribas wspólnie z Velvet Care opracował cztery cele skupione wokół:

  • redukcji zużycia wody,
  • redukcji wagi opakowań,
  • certyfikacji surowców,
  • bezpieczeństwa pracy.

To założenia wpisujące się w kluczowe obszary działalności spółki.

Finansowanie zostanie przeznaczone na kolejne inwestycje w linie produkcyjne w Polsce i w Czechach.

– Współpraca z bankami EBOR i BNP Paribas stworzyła finansowy fundament do inwestycji Velvet w rozwój biznesu i wzmocnienie pozycji lidera w branży papierniczej. Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG) są integralna częścią naszej strategii budowy wartości firmy – mówi Artur Pielak, CEO Velvet Care.

– Nasza współpraca z Velvet Care trwa już sześć lat. Razem z EBOR wspieramy inwestycje spółki od 2016 r., w tym m.in. zwiększenie efektywności energetycznej zakładu w Kluczach. W 2020 r. samodzielnie sfinansowaliśmy transakcję przejęcia przez nią firmy MORACELL, największego producenta papierowych wyrobów higienicznych na rynku czeskim. W okresie współpracy z nami Velvet ok. trzykrotnie zwiększył skalę swojej działalności – mówi Łukasz Pobudejski, dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Specjalistycznego w BNP Paribas.