23 czerwca 2024

BNP Paribas: rating ESG Sustainalytics

BNP Paribas został uznany przez agencję ratingową Sustainalytics za firmę wyróżniającą się pod względem zarządzania ESG w Europie. 

Przyznany w listopadzie 2023 r. rating ESG na poziomie 10,2 („Low Risk”) ulokował BNP Paribas wśród najlepszych firm w Europie. Także wśród najlepszych banków na całym świecie. Agencja ratingowa Sustainalytics należąca do firmy Morningstar zdecydowała przyznać bankowi tytuły Regional Top Rated oraz Industry Top Rated. Oznacza to również, że bank utrzymał pozycję najlepszego w Polsce banku w rankingu Sustainalytics.

Ratingi Sustainalytics oceniają poziom ryzyka ESG. Pokazują, jak skutecznie dana firma czy organizacja zarządza ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz z ładem korporacyjnym. Wynik 10,2 („Low Risk”) dla banku oznacza minimalne ryzyko doświadczenia negatywnych skutków finansowych z przyczyn związanych z czynnikami ESG. Agencja doceniła wysoki poziom zarządzania ESG przez BNP Paribas. Szczególnie w obszarach najbardziej istotnych dla działalności banku, czyli ładu korporacyjnego (w tym kwestii etycznych i compliance), zarządzania produktami, bezpieczeństwa i poufności danych oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

– Wspieranie zrównoważonej transformacji stanowi podstawę naszej Strategii na lata 2022-2025. W niektórych kategoriach wyprzedzamy realizację obranych celów. Szczególnie cieszy nas rosnący udział zrównoważonego finansowania w naszym portfelu. Już na koniec III kw. 2023 r. byliśmy o krok od zrealizowania celu wyznaczonego na 2025 r. – mówi Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w BNP Paribas.