23 czerwca 2024

BNP Paribas: wsparcie zielonych inwestycji za 2,7 mld zł

Kwota zrównoważonego finansowania, którego BNP Paribas w Polsce udzielił w minionym roku wyniosła 2,7 mld zł. Bank przyznał kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLL). Na przełomie roku wziął udział w największej emisji zrównoważonych obligacji korporacyjnych (SLB) w Polsce. Kredytował też projekty wspierające rozwój innowacyjnych produktów i usług.

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami, których warunki finansowe są powiązane z postępami w zakresie ESG. Ubiegły rok przyniósł kolejne finansowania w formule SLL. Także transakcję zrównoważonego finansowania na rynku obligacji sfinalizowaną już w styczniu. Wzbogaciliśmy naszą ofertę o kredyt powiązany z ratingiem ESG – mówi André Boulanger, wiceprezes Zarządu BNP Paribas.

Finansowanie powiązane ze zrównoważonym rozwojem

Warto przypomnieć trzy istotne kredyty SLL udzielone w minionym roku przez BNP Paribas. Przyznał on finansowanie w kwocie 21,5 mln euro Velvet CARE sp. z o.o., liderowi rynku wyrobów higienicznych. Bank wspólnie ze spółką opracował cztery cele, dotyczące redukcji zużycia wody i wagi opakowań. Także lepszej certyfikacji surowców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy. Strony ustaliły też kolejny pakiet finansowania dalszych inwestycji w nowe linie produkcyjne w Polsce i Czechach.

BNP Paribas był także uczestnikiem kredytu konsorcjalnego, powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (SLL) dla spółki Wirtualna Polska Holding. Bank odegrał zasadniczą rolę w skorelowaniu finansowania ze wskaźnikami ESG.

W grudniu 2022 r. bank pełnił również rolę koordynatora zrównoważonego rozwoju (sustainability coordinator) w finansowaniu SLL dla FFiL Śnieżka SA i Śnieżka TOC Sp. z o. o. na łączną kwotę 120 mln zł. Śnieżka to lider produkcji farb i lakierów w Polsce i regionie. Cele ESG dotyczą pomiaru i redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu udziału energii z własnych źródeł OZE oraz wzrostu sprzedaży produktów z certyfikacją ekologiczną i alergologiczną. Planowane jest również pozyskanie przez spółkę ratingu ESG oraz jego systematyczna poprawa.

Pod koniec 2022 roku została przeprowadzona oferta największej złotówkowej emisji obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku, której kwota osiągnęła 2,67 mld zł (samo rozliczenie emisji nastąpiło w styczniu 2023 roku). Obligacje Cyfrowego Polsatu o zapadalności 7-lat zostały powiązane ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Bonds) – jest to pierwsza emisja SLB w Polsce w pełni zgodna ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych ICMA.

Wsparcie „zielonych” inwestycji

W 2022 roku BNP Paribas był współorganizatorem, kredytodawcą i zapewniającym hedging w finansowaniu budowy portfela 140 projektów farm fotowoltaicznych. Ich łączna moc wyniosła 134 MWp w ramach grupy Famur. Łączna kwota kredytu wyniosła 428 mln zł z czego 85,4 mln zł zapewnił BNP Paribas.

Bank wsparł także projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MW, realizowany przez Kajima Europe i Griffin Capital Partners w ramach platformy inwestycyjnej PAD RES. Projekt wygrał aukcję OZE w 2021 r. Ponadto strategia komercjalizacyjna zakłada sprzedaż energii w oparciu o 6-letnią umowę PPA ze Statkraft.