12 czerwca 2024

24 europejskie miasta w projekcie Build Upon2

Gliwice, Ruda Śląska i Siemianowice Śląskie znalazły się wśród 24 miast stawiających na ekologiczną modernizację budynków komunalnych. Wezmą udział w BUILD UPON2 – projekcie modernizacji swoich zasobów mieszkaniowych tak, aby były one niskoemisyjne i przyjazne środowisku.

W projekcie Build Upon2 poprzez monitorowanie szeregu środowiskowych, społecznych i ekonomicznych efektów wynikających z modernizacji budynków, lokalna sieć samorządów może dzielić się najlepszymi praktykami. Są to działania z zakresu modernizacji. Dodatkowo samorządy mogą wnieść wkład w realizację krajowych długoterminowych strategii renowacji. Ich wprowadzenie jest prawnym obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE.

Narzędzie wspomagające realizację fali renowacji

Łącznie 32 miasta biorą udział w opracowywaniu i testowaniu wypracowanego w projekcie BUILD UPON2 Ramowego Systemu Sprawozdawczości. Projekt jest kluczowym narzędziem wspierającym realizację unijnej fali renowacji. To ambitny plan mający na celu, co najmniej podwojenie wskaźnika modernizacji w całej Unii do 2030 roku. Dzięki udziałowi w projekcie miasta mogą odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu celu określonego w Zielonym Ładzie UE. Chodzi tu o neutralność klimatyczną Europy do 2050 roku.

Miasta te będą współpracować z lokalnymi green building councils, BPIE oraz Climate Alliance. Współpraca ma na celu przetestowanie i wdrożenie Ramowego Systemu Sprawozdawczości. System pozwoli im śledzić i mierzyć efekty modernizacji budynków, od efektywności energetycznej po zwalczanie ubóstwa energetycznego i tworzenie miejsc pracy.

Rozwija się trend nowych liderów

Miasta zaangażowane w projekt BUILD UPON2 są przykładem rozwijającego się trendu. Zgodnie z nim władze lokalne przejmują rolę lidera w zakresie walki ze zmianami klimatu. Dodatkowo wykazując się często większymi ambicjami w tym zakresie niż władze krajowe. To wszystko dzieje się w przededniu szczytu klimatycznego ONZ COP26 zaplanowanego na listopad 2021 roku. Podczas szczytu BUILD UPON2 zostanie zaprezentowany w ramach Dnia Miast i Budownictwa współorganizowanego przez WorldGBC. Ta ambitna deklaracja woli ze strony europejskich samorządów lokalnych pomoże zwiększyć presję na światowych przywódców, aby podjęli zdecydowane działania.

Neutralność do 2050 roku dzięki zeroenergetycznym budynkom

– Przekształcenie wszystkich naszych budynków w budynki zeroenergetyczne ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponadto modernizacja przynosi wiele szerszych korzyści. Są nimi walka z ubóstwem energetycznym, stymulowanie lokalnych gospodarek i tworzenie miejsc pracy. To sprawia, że jest ona również kluczowym elementem procesu wychodzenia z pandemii COVID-19 – mówi Stephen Richardson, Dyrektor World Green Building Council Europe Regional Network.

Projekt BUILD UPON2 jest przykładem na to, że realizacja fali renowacji zaczyna się na poziomie lokalnym. Same miasta mogą przyspieszyć ten proces. Ramowy System Sprawozdawczości, który opracowują GBC, eksperci projektu i miasta, jest istotnym narzędziem. Może pomóc w śledzeniu i optymalizacji ich programu modernizacji oraz w osiągnięciu celów klimatycznych. Dane, które miasta gromadzą w ramach RSS, mogą również wzmocnić zasadność biznesową, aby umożliwić zwiększenie dostępności środków finansowych na modernizację.

To bardzo ekscytujące, że w tym miesiącu do projektu BUILD UPON2 dołączają kolejne 24 miasta europejskie. Ich zaangażowanie przyczyni się do tego, że RSS stanie się nieocenionym narzędziem realizacji fali renowacji i Zielonego Ładu UE.

podkreśla Stephen Richardson, Dyrektor World Green Building Council Europe Regional Network

Kolejne kroki

24 miasta, które przystąpiły do projektu BUILD UPON2, wezmą udział w warsztatach dotyczących RSS. Będą one organizowane przez lokalne green building councils we współpracy z Climate Alliance. Podczas warsztatów będą mogły zapoznać się szczegółowo z wypracowanym narzędziem oraz przedyskutować bariery i szanse związane z wdrożeniem RSS. Wiele miast opracowuje w ramach Porozumienia Burmistrzów plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Kilka samorządów pilotażowych już zaangażowanych w BUILD UPON2, pracuje również nad włączeniem RSS do swoich planów oraz procedur sprawozdawczych.

Miasta, które dołączyły do projektu BUILD UPON2

  • Chorwacja: Zagreb, Sveti Ivan Zelina, Karlovac
  • Hiszpania: Zaragoza, Madrid, Sestao
  • Irlandia: Kilkenny, Cork, Laois 
  • Polska: Ruda Śląska, Gliwice, Siemianowice Śląskie
  • Turcja: Sakarya, Gaziantep, Bursa, İzmir
  • Węgry: Budavár, Kispest
  • Wielka Brytania: Cambridge, Essex, Hammersmith & Fulham (okręg miejski w Londynie)
  • Włochy: Brescia, Pesaro, Rzym

O projekcie

Projekt Build Upon2 finanowany jest z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Projekt koncentruje się na opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu Ramowego Systemu Sprawozdawczości dla modernizacji budynków na poziomie lokalnym. RSS ma być wykorzystywany do śledzenia efektów i korzyści płynących z modernizacji budownictwa. Zawiera on zestaw wskaźników postępu dla miejskich inicjatyw modernizacyjnych, z podziałem na wskaźniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.