12 czerwca 2024

BOŚ: Strategia biznesowa i ESG na lata 2024-2026

Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2024-26. Koncentruje się ona na rozwijaniu relacji z klientami, wzroście skali działalności i zyskowności. Uzupełnieniem strategii biznesowej jest strategia ESG.

BOŚ jako bank wyspecjalizowany w finansowaniu i wspieraniu zielonej transformacji zamierza być bankiem pierwszego wyboru dla firm realizujących inwestycje proekologiczne. Wśród priorytetów BOŚ na najbliższe lata są m.in. optymalizacje procesowe, produktowe i digitalizacja, prowadzące do zwiększenia efektywności i rentowności banku. BOŚ opublikował także strategię ESG na lata 2024-2026, będącą uzupełnieniem strategii biznesowej Grupy.

Strategia banku na lata 2024-2026 wpisuje się w krajowe i globalne trendy związane z zieloną transformacją i ESG. BOŚ od ponad 30 lat wspiera proekologiczne inwestycje. 

Dzięki realizacji strategii, BOŚ zamierza osiągnąć w 2026 roku wskaźniki:

  • wynik na działalności bankowej powyżej 1 mld zł;
  • udział zielonych aktywów w portfelu firm ponad 50 proc.; 
  • wyraźną poprawę jakości portfela kredytowego – wskaźnik NPL poniżej 7,5 proc.;
  • zwrot z kapitałów własnych (ROE) powyżej 10 proc.; 
  • wskaźnik C/I (udział kosztów w przychodach) poniżej 46 proc.; 
  • zaangażowanie pracowników ponad 58 proc.

– Realizacja założeń i celów zawartych w strategii pozwoli w pełni uwolnić i wykorzystać potencjał naszego banku. Staniemy się szybsi, bardziej elastyczni i dostępni. Będziemy skutecznie wspierać naszych klientów w zielonej transformacji oraz zwiększać skalę działalności, dostarczając jednocześnie naszym akcjonariuszom satysfakcjonujące wyniki i zwrot z zainwestowanego kapitału. Nasze cele będziemy realizować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ze szczególną dbałością o aspekty środowiskowe, społeczne i standardy ładu korporacyjnego. Bank Ochrony Środowiska, dzięki swojemu zielonemu DNA oraz unikatowemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy pracowników, jest naturalnie predystynowany do odegrania wiodącej roli w finansowaniu i wspieraniu proekologicznych inicjatyw polskich przedsiębiorstw. – powiedział Paweł Trętowski, wiceprezes zarządu BOŚ.

Strategia ESG na lata 2024-2026

Ambicją BOŚ jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy Kapitałowej w zakresie 1 i 2 do 2030 roku. Dodatkowo zwiększenie zaangażowania pracowników i osiągnięcie ratingu ESG na wysokim poziomie.

– Zaktualizowana strategia będzie nam służyć za drogowskaz w dalszym rozwoju naszego banku. Jej realizacja przyniesie korzyści także naszym klientom oraz otoczeniu. To również wartościowe źródło informacji o naszych zobowiązaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju dla inwestorów oraz innych grup interesariuszy – dodał Paweł Trętowski.

BOŚ chce także przeprowadzić certyfikację placówek pod kątem spełniania wymogów dostępności architektonicznej i dostosowania do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bank zadeklarował kontynuację wysiłków na rzecz budowy zrównoważonego łańcucha wartości. W związku z tym zamierza podejmować nową współpracę wyłącznie z dostawcami przestrzegającymi zasad zrównoważonej polityki zakupowej, zgodnej z normami ESG. W przyszłym roku BOŚ planuje certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001. Ma także zamiar włączyć cele zrównoważonego rozwoju do systemów motywacyjnych Zarządu i wszystkich pracowników.