12 czerwca 2024
Co to jest taksonomia

Brak dostępu do rzetelnych danych utrudnia ocenę ESG

Tylko 27 proc. kadry kierowniczej ma dostęp do wysokiej jakości danych dotyczących zrównoważonego rozwoju – wynika z badania Salesforce we współpracy z GlobeScan.

Tylko około jedna czwarta kadry kierowniczej wyższego szczebla zgłasza, że ma dostęp do wysokiej jakości danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Prawie 60 proc. spodziewa się trudności w przestrzeganiu nowych przepisów dotyczących sprawozdawczości ESG. Niemal wszyscy uczestnicy sondażu zgadzają się, że zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji.

Badanie wykazało, że 90 proc. kadry kierowniczej postrzega zrównoważony rozwój jako ważny dla sukcesu komercyjnego swoich organizacji. Dwie trzecie ocenia go jako „bardzo ważny”. Jednak tylko 37 proc. uważa zrównoważony rozwój za bardzo zintegrowany z ich działalnością. Raport podkreśla kilka kluczowych czynników ograniczających postępy. Są to m.in. niewystarczające dane, brak współpracy z finansami i technologią, ograniczona alokacja kapitału oraz postrzeganie tworzenia wartości.

– Liderzy zdają sobie sprawę, że zrównoważony rozwój może być motorem długoterminowej odporności biznesowej i sukcesu, ale istnieje poważna luka między ambicjami a działaniami – powiedziała Suzanne DiBianca z Salesforce.

Jakość danych wpływa na ocenę ESG

95 proc. respondentów zgodziło się, że wysokiej jakości dane są ważne dla uświadomienia sobie wartości inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Jednak tylko 27 proc. stwierdziło, że posiada takie dane, a jedynie zdaniem 8 proc. są one „bardzo wysokiej jakości”. Dyrektorzy wskazali, że większość firm pracuje nad rozwiązaniem tej kwestii, najczęściej poprzez zwiększanie nakładów na ich zbieranie.

Ponad połowa kadry kierowniczej spodziewa się trudności z dostosowaniem się do nowej dyrektywy UE dotyczącej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Co trzeci spodziewa się wyzwań związanych z wymogami sprawozdawczymi Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB).

Badanie pt. „Tworzenie zrównoważonej wartości: Closing the Gap Between Stated Commitments and Operational Realities”. Salesforce i GlobeScan przeprowadziły ankietę wśród ponad 230 specjalistów wyższego szczebla z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Pacyfiku oraz innych regionów. Współautorami raportu są profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Robert Eccles i profesor NYU Stern Alison Taylor.

Źródło: ESGToday