30 maja 2024

Branża meblarska: 6 kroków do dekarbonizacji 

Branża meblarska na tle innych sektorów gospodarki nie wyróżnia się negatywnie co do swojego wpływu na środowisko. Mimo to, również będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji. 

W myśl założeń inicjatywy „Fit for 55” w perspektywie 2030 roku, redukcja emisji gazów cieplarnianych powinna osiągnąć poziom 55 proc. względem wielkości notowanych w 1990 roku oraz zapewnić w skali kraju 40 procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych. Te wyzwania obejmują zarówno dużych, jak i mniejszych wytwórców, którzy dominują na polskim rynku

Jak wskazują eksperci dla osiągnięcia pożądanego efektu kluczowe jest, aby proces dekarbonizacji został odpowiednio zaplanowany oraz przeprowadzony w sposób świadomy i kompleksowy. Odbiorcy – również polskich mebli – przy podejmowaniu decyzji zakupowych, coraz większą wagę przywiązują do tych zagadnień. 

Producenci mebli w obliczu wyzwań dekarbonizacji

Około 30 tysięcy firm. Zatrudnienie około 400 tysięcy ludzi. Eksport na poziomie kilkunastu miliardów euro. Dominująca pozycja na świecie. Polska branża meblarska, mimo zadyszki spowodowanej niesprzyjającą sytuacją gospodarczą, pozostaje globalnym potentatem, a produkty „Made in Poland” cieszą się szerokim, międzynarodowym uznaniem. Polscy meblarze z myślą o zachowaniu pozycji na światowych rynkach muszą patrzeć w przyszłość. 

Zagadnieniami, których nie wolno im lekceważyć, są te, związane ze zrównoważoną działalnością, obejmującą m.in. sferę wpływu na środowisko naturalne. Polityka klimatyczna przedsiębiorstwa oraz wynikająca z niej redukcja śladu węglowego stała się nowym elementem przewagi konkurencyjnej. Ślad węglowy produktu w niedalekiej perspektywie stanie się jednym z istotnych czynników wyboru oferty przez klientów. Z tym już dzisiaj zaczynają mierzyć się przede wszystkim eksporterzy. 

Informacja na temat śladu węglowego produktu coraz częściej pojawia się na opakowaniach czy fakturze zakupu produktów. Rosnąca świadomość społeczna, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, sprawia, że klienci zaczynają uwzględniać tego typu informacje w swoich wyborach rynkowych.

Droga do dekarbonizacji

W dużym skrócie proces dekarbonizacji można sprowadzić do sześciu kroków. Obejmują one: 

  • audyt i obliczenie bieżącego śladu węglowego przedsiębiorstwa, 
  • wytyczenie celów klimatycznych,
  • opracowanie strategii klimatycznej przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie i analiza konkretnych rozwiązań technologicznych optymalnych dla danego przedsiębiorstwa,
  • zapewnienie finansowania,
  • przygotowanie i wdrożenie stosownych działań i inwestycji.