22 czerwca 2024

Zrównoważony rozwój ważny dla branży papierniczej i opakowań 

Wdrażanie przyjaznej środowisku strategii rozwoju staje się kluczowe dla przyszłości branży papierniczej i opakowań. W trudnych warunkach rynkowych, spowodowanych wysokimi cenami surowców i energii, strategia zrównoważonego rozwoju może pomóc zwiększyć zyski spółek i przyciągnąć zainteresowanie inwestorów. To wnioski z raportu Bain & Company.

Zdaniem Bain & Company, branża papiernicza i opakowań odczuwa coraz większą presję ze strony regulatorów, sieci handlowych jak i samych konsumentów. Presja dotyczy wprowadzania rozwiązań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ działalności branży na środowisko. Jak pokazują badania, w Europie aż 71 proc. konsumentów deklaruje, że chciałoby kupować produkty wytworzone w sposób przyjazny środowisku. Ponadto, Unia Europejska wdraża w coraz większym zakresie regulacje, których celem jest ograniczanie ilości opakowań do niezbędnego minimum. Także zintensyfikowanie działań związanych z ochroną klimatu i poszanowaniem bioróżnorodności.

Wyzwania branży papierniczej i opakowań

Sytuacja na rynku, z jaką muszą mierzyć się przedsiębiorcy z branży papierniczej i opakowań jest pełna wyzwań. Naturalnie przekłada się to na kształtowanie strategii biznesowych – mówi Patryk Rudnicki, partner w Bain & Company. – Lepsze zarządzanie zasobami i inwestycje w zrównoważony rozwój to odpowiedź na wymagania konsumentów, ale także sposób na zwiększanie zysków.

W ostatnich latach branża papiernicza i opakowań odczuła skutki gwałtownego wzrostu cen gazu ziemnego, energii elektrycznej, produktów chemicznych oraz transportu. Ponadto pandemia COVID-19 spowodowała zmiany w strukturze popytu – wzrosło zapotrzebowanie na produkty higieniczne, a spadło w takich kategoriach jak papier do drukarek w związku z przejściem na pracę zdalną i upowszechnieniem podpisów elektronicznych.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 oraz lepsze zarządzanie odpadami i surowcami. Według szacunków Bain & Company, może to przyspieszyć wzrost zysku EBITDA firm o 1-2 punkty procentowe. Kolejne 3-4 punkty procentowe mogą przynieść zmiany w portfelu produktów na rzecz niskoemisyjnych, biodegradowalnych opakowań, użycie w produkcji recyklingowalnych składników. Także działania marketingowe przyciągające nowych klientów informacją o produktach wytworzonych bez chloru lub w oparciu o energię odnawialną.

Więcej spółek deklaruje zrównoważone działania

Jak wynika z analiz, coraz więcej spółek z branży deklaruje działania związane z wdrażaniem zrównoważonych rozwiązań. Wiele z nich ma na tym polu znaczące sukcesy, chociaż nie wszystkim udaje się osiągnąć założone wyniki. Dla przykładu, krótkoterminowych celów związanych z niskoemisyjnością nie udało się osiągnąć w ubiegłym roku jednej trzeciej firm z sektora. W obszarze ochrony bioróżnorodności – krytycznym dla zatrzymania zmian klimatycznych, na który branża ma wpływ poprzez korzystanie z zasobów leśnych i wody – działania podejmuje niespełna jedna trzecia firm. Jednak 35 proc. deklaruje, że takie działania planuje podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, branża papiernicza i opakowań cieszy się zainteresowaniem inwestorów, zarówno branżowych jak i funduszy private equity. Decydującym czynnikiem jest relatywnie większa odporność sektora na kryzysy ekonomiczne. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku branży farmaceutycznej czy spożywczej. W ciągu ostatniej dekady przeprowadzono dwukrotnie więcej transakcji fuzji i przejęć w tym sektorze niż w porównywalnych wielkością innych spółkach przemysłowych.

Branża papiernicza i opakowań jest nadal atrakcyjna, a inwestorzy, nauczeni doświadczeniem ostatnich lat, szukają sektorów odpornych na kryzys i będą chcieli w przyszłości powtórzyć sukcesy, które dotychczas na nim odnosili – dodaje Patryk Rudnicki. – Ponadto, rynek papierniczy i opakowań jest w wielu regionach rozproszony, co tworzy liczne okazje do korzystnych transakcji fuzji i przejęć.