23 czerwca 2024

Budimex ogłasza strategię ESG do 2026 roku

Budimex intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkowanie i wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ocena wpływu działalności biznesowej na stres wodny czy wyrównywanie wynagrodzeń niezależnie od płci to cele, które firma chce osiągnąć w perspektywie najbliższych 3 lat.

Przedstawione przez Budimex cele w obszarze zrównoważonego rozwoju to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez firmę w 2021 roku, w ramach Strategii CSR. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności społecznej 
i środowiskowej spółka przełożyła na konkretne zobowiązania, by wspierać proces zazieleniania i odpowiedzialnego rozwoju całej branży budowlanej w Polsce. 

W centrum uwagi Budimex niezmiennie jest człowiek. To właśnie przez pryzmat potrzeb i oczekiwań pracowników, beneficjentów realizowanych projektów, klientów oraz partnerów firmy opracowano główne założenia Strategii ESG – „Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie”.

– Od kilkudziesięciu lat rozwijamy infrastrukturę, budujemy obiekty prywatne i publiczne, które na co dzień poprawiają jakość życia. Mamy świadomość, że nasza branża jest jedną z najbardziej emisyjnych, dlatego zmieniając siebie możemy zrobić wiele dobrego dla kolejnych pokoleń. To kwestia odpowiedzialności, ale także przemyślana decyzja biznesowa. Ambitny rozwój firmy w oderwaniu od poszanowania środowiska naturalnego, szacunku do człowieka, czy uczciwości w zarządzaniu jest bowiem niemożliwy – mówi Artur Popko, prezes Zarządu Budimexu. – Niniejszy dokument to nasz bardzo konkretny pomysł na to jak chcemy zmieniać siebie i otaczający nas świat – dodaje Prezes Budimexu.

Strategia ESG Budimexu na lata 2023-2026 opiera się na trzech obszarach: środowisku naturalnym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Każdy z nich został dokładnie przeanalizowany i przełożony na konkretne działania. M.in. w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju określone w Agendzie 2030 ONZ.

Do 2050 roku Budimex chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Na drodze ku zeroemisyjności planuje dalsze inwestycje w rozwój energii odnawialnej. A także ograniczanie emisji CO2 oraz sukcesywne wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w całym procesie budowlanym. 

W 2026 roku 100 proc. energii elektrycznej z OZE produkowanej w Grupie ma być przeznaczane na bieżące potrzeby operacyjne Budimex. Od 2024 roku spółka poddawać będzie recyklingowi ok. 70 proc. gleby i ziemi oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce będzie również mierzyć swój ślad wodny. 

W obszarze społecznym Budimex zobowiązuje się do wzmacniania różnorodności i równości w miejscu pracy. A także dalszego promowania zasad bezpieczeństwa – zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców oraz partnerów biznesowych. Budimex będzie także inwestować w edukację branżową oraz dbać o jakość życia społeczności lokalnych.

W obszarze ładu korporacyjnego, by móc skutecznie i profesjonalnie realizować założenia Strategii, spółka wzmocni kulturę etyczną. Ponadto jeszcze w tym roku włączy ryzyka ESG do systemu zarządzania ryzykiem w całej organizacji.