16 lipca 2024

Budowanie wiary w siebie – wsparcie Hebe dla młodzieży z domów dziecka

„Odkryj siebie z Hebe” to program aktywacji społeczno- zawodowej współtworzony przez Hebe oraz Fundację One Day. Inicjatywa jest skierowana do wychowanków domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. To bardzo wartościowa realizacja działań z obszaru ESG – społeczeństwo „S”.

– Nasz program to realna pomoc dla młodzieży. Wspólne działanie z Fundacją One Day to ważne i długofalowe zobowiązanie – podkreśla Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe.

Głównym celem programu „Odkryj siebie z Hebe” jest umożliwienie startu w dorosłe życie młodzieży, poprzez zapewnienie stałej pracy oraz wsparcia mentorskiego ze strony pracowników Hebe. Pierwsza edycja wystartowała w marcu. Od kwietnia 2022 roku 15 uczestników programu podjęło pracę w sklepach Hebe w całej Polsce.  

Co trzeci wychowanek domu dziecka wraca do rodziny naturalnej

Z danych GUS wynika, że na koniec 2020 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 029 dzieci. W ciągu całego 2020 r. 3 963 wychowanków do 18. roku życia opuściło (z różnych powodów) placówki instytucjonalne pieczy zastępczej. 37 proc. wychowanków to podopieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej. Jest to najliczniejsza i najbardziej niepokojąca grupa pod względem dalszego rozwoju i wejścia w dorosłe życie. 

Hebe we współpracy z Fundacją One Day, rozpoczęła pierwszy tego typu, autorski program aktywacji społeczno-zawodowej „Odkryj siebie z Hebe”. Fundacja od lat przeprowadza szkolenia stacjonarne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów w ramach projektu #Usamodzielnieni. Zajęcia dotyczą przede wszystkim wejścia młodzieży na rynek pracy – od postawy pisania życiorysów zawodowych, poprzez cały proces związany z jej osiągnięciem.

One Day – jeden dzień może zmienić wszystko

Filozofia Fundacji One Day zakłada, że jeden dzień w zyciu człowieka, może zupełnie zmienić bieg życia i wydarzeń. Ważne aby te zmiany szy w dobrym kierunku.

– Podopieczni Fundacji One Day otrzymali niepowtarzalną szansę na stabilne wejście w dorosłość. Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę bez konieczności przechodzenia rozmowy kwalifikacyjnej, która często jest wyzwaniem nie do przeskoczenia, wsparcie mentora Hebe przed, jak i w trakcie trwania programu i nowe horyzonty, które każdy z nich ma szansę dla siebie otworzyć to naprawdę wielkie, realne dobro – powiedziała Monika Krzyżanowska, pomysłodawczyni, założycielka oraz prezes Zarządu Fundacji One Day.

Założenia autorskiego programu „Odkryj siebie z Hebe” idealnie wpisują się w cele, które Fundacja One Day realizuje każdego dnia. Marce Hebe zależy, aby młodzież opuszczająca pieczę zastępczą i wchodząca w dorosłe życie poczuła, że ma wsparcie. Pomysł programu mentorskiego opierał się właśnie na tych wartościach. To dzięki mentorom (wyłonionym z rekrutacji wewnętrznej pracowników Hebe), każda osoba biorąca udział w programie może liczyć na pomoc w trudnych chwilach związanych z życiem zawodowym, ale nie tylko – mentorzy pomagają także w budowaniu umiejętności komunikowania się oraz poczucia własnej wartości.

„Odkryj siebie z Hebe” – elementy składowe programu:

 • Umowa o pracę na 3 miesiące z możliwością przedłużenia zatrudnienia.
 • Edukacja i dostarczanie praktycznej wiedzy. 
 • Umożliwienie wychowankom rozpoczęcia (często pierwszej) pracy – bez konieczności przechodzenia przez rozmowę kwalifikacyjną – w sklepach Hebe w wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski.
 • Dostarczenie narzędzi umożliwiających rozwój zawodowy, takich jak platforma do nauki języka angielskiego i test osobowościowy DISC wraz z indywidualną analizą. 
 • System szkoleń zawodowych związany z Obsługa Klienta zgodny z wewnętrznymi standardami firmy.
 • Dostęp do digitalowej platformy rozwoju pracownika eduAkcja.
 • Dostęp do platformy do nauki języka angielskiego Tutlo.
 • Zapewnienie indywidualnej opieki Mentorów (wyłonionych z rekrutacji wewnętrznej pracowników Hebe) dla wszystkich uczestników programu.
 • Integracja zespołowa i zawodowa.

Co mówią nam dane GUS?

 • W ciągu całego 2020 r. 3 963 wychowanków do 18 roku życia opuściło, z różnych powodów, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 • Najliczniejsza grupa (37,0% wychowanków) to podopieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej.
 • Powodem opuszczenia placówki przez 27,3% wychowanków było przeniesienie do innego typu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 • Do rodzinnej pieczy zastępczej odeszło 21,5% wychowanków, a 6% dzieci zostało przekazanych do adopcji. 
 • Spośród 2 328 wychowanków powyżej 18 roku życia, którzy opuścili placówki, 1 254 założyło własne gospodarstwo domowe. 837 powróciło do rodziny naturalnej.

– Wychowankowie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i domów dziecka, czują się wykluczeni ze społeczeństwa. Często doznają braku poczucia bezpieczeństwa, a także dostępu do wiedzy, przygotowania do dorosłości, którą na tym etapie powinni zapewnić rodzice. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, że jeśli my (jako społeczeństwo) nie damy im szansy na lepszy start, będą oni zasilani przez pomoc społecznąW najgorszym przypadku wrócą do swojego niestabilnego i niedającego najlepszych perspektyw otoczenia – mówi Renata Fijałkowska członkini Rady Fundacji One Day, psycholog w programie Usamodzielni.