12 czerwca 2024

Budynki przyszłości ważne dla transformacji energetycznej

Budynki odpowiadają za niemal 1/3 całkowitej emisji dwutlenku węgla na świecie. Aby ograniczać ich wpływ na zmiany klimatyczne, istnieje potrzeba przyspieszenia zielonej transformacji także w tym obszarze. Wszystko poprzez wdrażanie efektywnych energetycznie budynków przyszłości, które nie tylko przyczynią się do ograniczenia globalnych emisji. Także pozwolą zaoszczędzić na kosztach energii – wynika z raportu Schneider Electric pt. „Ku budynkom zeroenergetycznym”.

– Obecnie postępy w ekomodernizacji budynków są zbyt powolne. Wiąże się to z ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przyjętych w ramach Porozumienia klimatycznego ONZ. Przewidziany budżet uwzględniający limit wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C do 2050 roku jest zagrożony. Niezbędne jest więc przyspieszenie działań i podjęcie środków zaradczych, aby osiągnąć cele związane z redukcją emisji CO2 – mówi Marek Olszewski, menadżer Kanału Integratorów systemów automatyki budynkowej w Schneider Electric.

Za 60 proc. całkowitej emisji CO2 generowanej przez budynki odpowiadają obiekty mieszkalne. Jak wyliczają eksperci, modernizacja istniejących budynków w oparciu o już dostępne technologie może pomóc zmniejszyć emisje o 60-90 proc., przyczyniając się przy tym do zmniejszenia wydatków na energię nawet o połowę. Wiąże się to jednak z koniecznością podjęcia kosztownych inwestycji. W rezultacie zwrot z takiego przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po wielu latach. Działania te stanowią jednak niezbędny element polityki zrównoważonego rozwoju prowadzącej do ograniczenia zmian klimatycznych. 

Budynki przyszłości wspomogą redukcję CO2

Według tych samych wyliczeń, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w branży usługowej może przyczynić się do redukcji CO2 o ponad 60 proc. Ta pozytywna tendencja przekłada się również na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Mogą one sięgać od 50 do 60 proc. pierwotnych wydatków. Dzięki modernizacji obiektów oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak inteligentne oświetlenie LED czy systemy zarządzania energią, przedsiębiorcy mogą aktywnie realizować politykę dekarbonizacji, generując przy tym oszczędności finansowe. 

– Warto zwrócić uwagę na to, że ekomodernizacja już istniejących budynków może przebiegać stopniowo, dzięki czemu możliwe jest rozłożenie wydatków inwestycyjnych w czasie. Realizacja takiego planu wymaga jednak uprzedniego przygotowania strategii, obejmującej m.in. audyt energetyczny, co pozwoli uniknąć marnotrawstwa zasobów i zapewni najszybszy zwrot z inwestycji – wyjaśnia Marek Olszewski. 

Wydajność kluczowym czynnikiem oszczędności zasobów

Inwestycja w wydajne i energooszczędne rozwiązania stanowi kluczowy czynnik w kontekście oszczędności zasobów dla właścicieli domów oraz małych i średnich lokali usługowych. Decyzje dotyczące zakupu odpowiedniego wyposażenia mają istotne znaczenie przy optymalizacji kosztów eksploatacji i ograniczaniu emisji.

Inwestycje w dekarbonizację sektora mieszkaniowego i usługowego są nie tylko konieczne, biorąc pod uwagę wyzwania klimatyczne, ale też długofalowo opłacalne. Dzieje się tak m.in. ze względu na coraz szerszą dostępność kosztową technologii, które wykorzystywane są przy tego typu wdrożeniach. Warto przy tym pamiętać, że jedyna właściwa droga do dekarbonizacji nie istnieje. Jest to bowiem proces, którego przebieg każdorazowo powinien być dostosowany do specyficznych wyzwań i zakładać realizację założonych wcześniej konkretnych celów.