30 maja 2024
Raport odpowiedzialnego biznesu

CA: Raport odpowiedzialnego biznesu

Credit Agricole opublikował Raport odpowiedzialnego biznesu za 2021 r. Raport przygotowano wg międzynarodowego standardu raportowania GRI Standards i zgodnie z zasadami prostego języka.

Credit Agricole wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W tegorocznym sprawozdaniu opisał m.in. swój wpływ środowiskowy i społeczny, kwestie pracownicze i związane z etyką. Także podejście do zarządzania, ład korporacyjny, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu.

Credit Agricole nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawia od 2018 r., były porównywalne. W raporcie za 2021 r. Credit Agricole skoncentrował się na oczekiwaniach i rekomendacjach z paneli interesariuszy banku, który przeprowadził w listopadzie 2019 r. i w październiku 2021 r.  

– Staramy się patrzeć na biznes w taki sposób, który uwzględnia jego wpływ na otoczenie. Próbujemy też sprostać rosnącym oczekiwaniom coraz bardziej świadomego otoczenia – pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, regulatorów itd. Również w raporcie opisujemy te tematy, które są ważne dla naszych interesariuszy – podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability. 

Bank uwzględnił również rekomendacje Fundacji Frank Bold, która zbadała jakość raportowania kwestii związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem.

– W tym roku więcej uwagi poświęciliśmy ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym taksonomii zrównoważonych inwestycji. Mamy świadomość, że zgodnie z planem osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r., sektor finansowy ma do odegrania szczególną rolę w obliczu światowych wyzwań i związaną z tym koniecznością transformacji, dlatego te tematy są dla nas bardzo ważne – dodaje Ewa Deperas-Jarczewska.

Raport odpowiedzialnego biznesu: 7 obszarów społecznej odpowiedzialności

Kwestie opisane w Raporcie odpowiedzialnego biznesu, bank usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów bank zatytułował kolejne działy Raportu.

Raport przygotowano zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards – najbardziej znanym dla publikacji tego rodzaju. Bank wydał swój raport w dwóch wersjach językowych w formie praktycznego, interaktywnego PDF dostępnego na stronie www Credit Agricole.

Polska wersja raportu dostępna jest TUTAJ