21 lipca 2024
raport ESG Castorama

Castorama Polska w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kingfisher

Grupa Kingfisher, której częścią jest Castorama Polska, zaprezentowała najnowsze postępy w działaniach na rzecz redukcji emisji CO2 i realizacji swoich zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. W najnowszym Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu za rok 2023/2024, Kingfisher przedstawił osiągnięte rezultaty we wdrażaniu strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju w najważniejszych obszarach wpływu. Są nimi: ochrona środowiska, wsparcie klientów, rozwój pracowników oraz zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Kluczowe postępy odnotowane w ostatnim roku przez całą Grupę Kingfisher:     

 • Emisje CO2 z zakresu 1 i 2 zostały zredukowane o 62 proc. od roku 2016/17. Emisje z zakresu 3 zostały zredukowane o 41,6 proc. na każdy milion funtów obrotu od roku 2017/18. Przekroczyły więc cel wyznaczony na lata 2025/26.
 • Ponad 6,4 miliarda funtów ze sprzedaży Grupy pochodziło z produktów zrównoważonych marek własnych (SHP – Sustainable Home Products). Stanowi to niemal połowę (49,4 proc.) całkowitej sprzedaży.
 • W latach 2023/24 zainwestowano 6,1 miliona funtów w projekty społeczne. Dzięki temu od 2016/17 roku udało się dotrzeć do 3,2 miliona osób.

Kingfisher posiada wieloletnie doświadczenie w transparentnym i pogłębionym raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju. Raportowanie ESG jest doskonałą formą budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi Castorama Polska i całej Grupy. W tegorocznym raporcie podzieliliśmy się ważnymi dla nas wynikami dotyczącymi redukcji emisji CO2 i sprzedaży naszej oferty zrównoważonych produktów dla domu. Mieliśmy także szansę poinformować o nowych, przyjaznych środowisku inicjatywach, które w 2023 roku pilotażowo uruchomiliśmy w wybranych sklepach. Wypożyczalnia sprzętu Castorent i Strefy Efektywności Energetycznej, oferujące wsparcie naszych klientów w ramach programu „Czyste Powietrze”, już na stałe zagościły w ofercie większości naszych sklepów – mówi Kinga Sowik, Dyrektorka ds. Odpowiedzialnego Biznesu w Castorama Polska.

Castorama rozwija swoją działalność w oparciu o strategię odpowiedzialnego biznesu „Powered by Kingfisher”, w której koncentruje się na czterech obszarach :  

 • Planeta: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez redukcję emisji, ograniczanie odpadów oraz dbanie o dobrostan lasów. 
 • Klienci: pomoc w tworzeniu zdrowszych i bardziej przyjaznych środowisku warunków mieszkaniowych, w przystępnej cenie.
 • Pracownicy: tworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy czuje się integralną częścią większego zespołu i jest doceniany za to jaki jest.
 • Lokalne społeczności: działanie na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób w potrzebie oraz niesienie pomocy organizacjom społecznym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Raport ESG Castorama: postępy w realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu w 2023/24 roku:

 • 23,7 proc. kobiet na kierowniczych stanowiskach.
 • 94,8 proc. produktów drzewnych i papierowych pozyskiwanych odpowiedzialnie.
 • 67,3 proc. redukcji emisji CO2 w zakresie 1 i 2.
 • 52,9 proc. sprzedaży produktów zrównoważonych w kategorii marek własnych (OEB).
 • Ponad 3 miliony zł zaangażowania w działania na rzecz lokalnych społecznośc.i

Raport ESG Castorama: Cele klimatyczne spółki

 • Zmaksymalizowanie redukcji śladu węglowego i osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2040 roku.
 • Minimalizacja emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych własnej działalności operacyjnej.
 • Zwiększenie udziału sprzedaży produktów zrównoważonych marek własnych (Sustainable Home Products) do 70 proc. w ogólnej sprzedaży Castoramy do 2025 roku.
 • 99,9 proc udziału odpowiedzialnie pozyskiwanych produktów GFR zawierających drewno i papier do końca 2025 roku.
 • 100 proc. sklepów Castorama w Polsce z ulepszoną segregacją odpadów do 2025 roku.
 • Firma zobowiązuje się do wprowadzenia zaawansowanych systemów segregacji odpadów we wszystkich swoich sklepach.
 • 100 proc. sklepów Castorama z ofertą efektywności energetycznej.
 • Zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w całej Grupie Kingfisher do 35 proc. do 2025 roku.

Kingfisher publikuje raporty odpowiedzialnego biznesu w cyklu rocznym. Ostatni raport przygotowano zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak Workforce Disclosure Initiative (WDI), CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ponadto spełnia on też standardy Sustainability Accounting Standards Board (SASB) dla detalistów i dystrybutorów. Szczegółowe dane dotyczące wyników opublikowao w Załączniku oraz Podręczniku Odpowiedzialnego Biznesu. Informacje na temat zakresu danych, celów i metodologii obliczeń zawarto w Metodologii Zbierania Danych. Indeks Global Reporting Initiative (GRI) jest dostępny na stronie internetowej Kingfisher.