29 maja 2024
White Star Real Estate

CBRE: ESG w TOP5 kryteriów dla najemców nieruchomości

Już trzy czwarte najemców wymienia ESG wśród pięciu najważniejszych czynników wyboru nieruchomości – wynika z badania CBRE. Na drugim miejscu znalazła się wydajność ekonomiczna obiektu wskazana przez 67 proc. najemców. W 2023 r. znaczenie zrównoważonego rozwoju i efektywności ekonomicznej nieruchomości będzie rosło. 

W obliczu rosnących wyzwań ekonomicznych, długotrwałe skutki finansowe i środowiskowe wygrywają z presją krótkoterminowych oszczędności w nieruchomościach.

ESG to ważne kryterium dla najemców

– Trendy obejmujące zrównoważony rozwój, a za nim wydajność ekonomiczna nieruchomości, były widoczne na rynku już od dłuższego czasu. Obecnie, w związku z sytuacją geopolityczną ich znaczenie jeszcze wzrosło. Będzie także coraz bardziej widoczne w wyborach najemców w przyszłym roku. Nowopowstające obiekty komercyjne uwzględniają zasady ESG od momentu planowania, przez budowę, do użytkowania. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że tylko takie podejście zapewni ich nieruchomości odpowiednie znaczenie na rynku przez wiele lat. Z kolei starsze obiekty, np. z lat 90., są obecnie coraz częściej poddawane modernizacjom. Zwiększają one ich efektywność środowiskową i ekonomiczną, pozwalają utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku – mówi Joanna Mroczek, szefowa działu doradztwa strategicznego CBRE.

Obszary związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, czyli ESG, to już obowiązkowe elementy w strategiach rozwoju firm. Wiedząc o tym, najemcy coraz częściej poszukują nieruchomości, które spełniają zasady zrównoważonego rozwoju. Z badania CBRE wynika, że wg trzech czwartych najemców, ESG znajduje się w pierwszej piątce kryteriów wyboru budynku dla firmy. Na drugim miejscu znalazła się efektywność ekonomiczna obiektu, którą w TOP5 wskazało 67 proc. zapytanych. Dla 56 proc. ważną cechą obiektu jest dopasowanie nieruchomości do potrzeb pracowników, zachęcające ich do powrotu do biura. W tej kategorii ważną rolę odrywa elastyczność przestrzeni, która umożliwia dopasowanie jej do zmieniającej się liczby osób korzystających z wynajmowanej powierzchni.