30 maja 2024

CCC: Najważniejsze pochodzenie surowców i prawa człowieka

Zmiana klimatu, recykling czy prawa człowieka? Najważniejsze zagadnienia zrównoważonego rozwoju dla klientów i partnerów biznesowych Grupy CCC.

Grupa CCC już po raz trzeci sprawdziła, które zagadnienia z obszaru ESG są dla klientów, pracowników oraz partnerów najbardziej istotne. Wśród najważniejszych wskazano pochodzenie surowców i materiałów do produkcji (95 proc.) oraz prawa człowieka i pracowników (80 proc.). Wyniki wskazują, że coraz bardziej zwracamy uwagę, w jaki sposób organizacje prowadzą komunikację marketingową. 

Kluczowe obszary i ryzyka ESG

W badaniu wzięli udział konsumenci, pracownicy, dostawcy, partnerzy, inwestorzy oraz przedstawiciele instytucji finansowych, administracji oraz mediów. Wyniki analizy pomagają określić kluczowe obszary oraz ryzyka związane z ESG. Między innymi na ich podstawie CCC aktualizuje swoją strategię Zrównoważonego Rozwoju i rewiduje realizację bieżących działań. 

– Przez minionych 5 lat po raz trzeci zweryfikowaliśmy najbardziej istotne kwestie i postulaty dotyczące naszego zrównoważonego rozwoju. Widzimy jak bardzo zmieniło się zrozumienie tego tematu. Kilka lat temu dominowały kwestie społeczne, dziś na czele znajdują się te związane z produktem i łańcuchem dostaw. Chcemy wiedzieć, z czego zrobione są produkty oraz czy materiały nadają się do powtórnego wykorzystania. Ma mieć to odzwierciedlenie nie tylko w odpowiednim oznaczaniu produktów, ale także w wiedzy kadry sklepowej oraz szeroko rozumianej komunikacji marketingowej – mówi Daria Sulgostowska z Grupy CCC.

Najważniejsze ekologia i rozwój społeczny

Wśród zagadnień ekologicznych, ważnych dla badanych, w tym klientów i pracowników, na pierwszym miejscu znalazło się pochodzenie surowców wykorzystywanych w produkcji (95 proc.). Dla partnerów CCC, organizacji branżowych oraz inwestorów kluczowa jest natomiast możliwość ponownego wykorzystania materiałów. Wymieniali oni również dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym (68 proc.). W szczególności poszukiwanie alternatywnych surowców oraz możliwość wydłużenia cyklu życia produktów. 

Wysoko we wskazaniach znalazły się także kwestie społeczne, na czele z prawami człowieka i prawami pracowników (80 proc.). Szczególnie istotne są one dla inwestorów oraz organizacji branżowych. Wśród priorytetów znalazło się także rozwijanie przyjaznego środowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad różnorodności (63 proc.). Równość płci i wynagrodzeń, możliwość awansu oraz miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych to najważniejsze postulaty w tym kontekście.

Odpowiedzialny marketing i podnoszenie świadomości klientów 

W tegorocznej edycji badania, wśród zagadnień ESG ważnych dla respondentów, pojawiły się także nowe tematy. Jednym z nich jest odpowiedzialna komunikacja marketingowa. Szczególną uwagę zwracają na nią partnerzy, organizacje branżowe oraz administracja publiczna. Aktywna i transparentna komunikacja z klientami na temat ESG, udostępnianie informacji o wykorzystywanych surowcach i materiałach czy promowanie recyklingu to kluczowe działania, które należy kontynuować. Grupa CCC aktywnie działa w tych obszarach: prowadzi kampanie promujące wyprodukowaną w sposób zrównoważony kolekcję GoForNature oraz linię marki Sprandi Green Series. Także rozszerza projekt Daj Swoim Butom Drugie Życie. Można oddać używane buty do specjalnych pojemników w sklepach CCC, w celu ich ponownego wykorzystania w przyjazny dla środowiska sposób. 

– Zarządzanie organizacją zgodnie z zasadami ESG to duże zobowiązanie. Wymaga od nas m.in.  transparentnej komunikacji i aktywnego dialogu z klientami, pracownikami, inwestorami, partnerami biznesowymi, decydentami czy mediami. Chcemy znać ich opinie i potrzeby oraz zrozumieć motywacje, którymi się kierują. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko efektywniej realizować nasze cele, ale także skutecznie adresować potrzeby wszystkich tych grup, dodatkowo angażując ich w poszczególne obszary naszej działalności – dodaje Daria Sulgostowska.