20 lipca 2024

Wskazówki i podpowiedzi dla przyszłych liderów ESG

Jeśli masz ambitną strategię i cele ESG odpowiednio wpisane w swój model biznesowy, prowadzisz dialog z partnerami – zarówno dostawcami jak i odbiorcami produktów czy usług i masz precyzyjnie ustalony plan osiągnięcia wyznaczonych celów – zgłoś swój udział w konkursie „Liderzy ESG”. Oprócz strategii możesz zaprezentować swoje działania w obszarze edukacji oraz innowacji ESG.

Trwa nabór zgłoszeń w II edycji konkursu „Liderzy ESG”. Ocenie poddawana jest strategia w tym obszarze, pomysły edukacyjne oraz innowacyjność. Poniżej kilka wskazówek jak najlepiej opisać swoje działania i wypełnić formularz, aby zostać docenionym przez jury i otrzymać tytuł Lidera.

Dwuetapowy proces oceny zgłoszeń

Tylko do końca września 2022 można nadsyłać zgłoszenia w konkursie Liderzy ESG. Jego organizatorzy przygotowali szereg materiałów i pomocy ułatwiających prawidłowe wypełnienie kwestionariusza konkursowego. Warto zapoznać się z nimi. Są to m.in. filmy instruktażowe, opisy jak wypełnić formularz a także case studies zwycięzców I edycji.

Proces oceny zgłoszeń jest dwuetapowy. Najpierw trafiają one do Zespołów Analitycznych dedykowanych dla każdej kategorii konkursu. Potem najlepsze zgłoszenia w każdej kategorii poddawane są ocenie Kapituły Konkursu.

Strategia ESG

Firmy bardzo często posiadają obszerne dokumenty związane z planowaną i wdrażaną strategią. Dlatego warto przed wypełnieniem formularza wiedzieć jak opisać prowadzone działania i na co szczególną uwagę zwraca jury. A jest to:

 • ambitność strategii i celów – porównanie na tle sektora i spółek o podobnej skali i profilu w Polsce i regionie Europy Środkowo – Wschodniej
 • relatywizacja podawanych wartości – celów do osiągnięcia czy planów inwestycyjnych np. w przypadku grup kapitałowych pokazanie skali opisywanego zagadnienia w stosunku do wielkości całej grupy lub spółki (proc. całkowitego zużycia / ilu zakładów dane działanie dotyczy etc. / jaki proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych stanowią inwestycje ESG)
 • wpisanie w model biznesowy – powiązanie strategii zrównoważonego rozwoju ze strategią biznesową, uwzględnienie realizacji celów ESG w polityce wynagrodzeń 
 • skala i zasięg – działania w obszarze łańcucha wartości – dialog z interesariuszami (szczególnie w obszarze śladu)
 • precyzja – opis drogi dojścia do realizacji celów i cele pośrednie 

Program edukacyjny w obszarze ESG

W przypadku tej kategorii jury największą uwagę przykłada do zakresu programu (sekcja druga). Powinny znaleźć się tu szczegółowe informacje nt. programu, w odniesieniu do idei konkursu, którą jest promowanie działań edukacyjnych w zakresie środowiska, społeczeństwa czy ładu korporacyjnego. 

Dlatego trzeba:

 • dokładnie opisać grupę docelową programu, 
 • wskazać przez kogo był tworzony. 

Ważne jest także wskazanie takich informacji jak: 

 • zasięg danego programu (lokalny, ogólnopolski), 
 • forma jego prowadzenia,
 • działania promocyjne. 

Kapituła będzie zwracała uwagę także na pomiar skuteczności programu (liczba uczestników, korzyści z jego wprowadzenia).

Innowacja w obszarze ESG

Innowacja to tlen dla aktywności w ramach ESG. Bez działań w tym obszarze niemożliwy jest rozwój i prowadzenie zrównoważonego biznesu.

Prezentując ten obszar trzeba pamiętać o kluczowych wyzwaniach dzisiejszego świata: wyzwaniach energetycznych, starzejącym się społeczeństwie, rewolucji cyfrowej, konfliktach militarnych. W tym roku kapituła oceni nie tylko innowacje w obszarze środowiska, ale też innowacje społeczne. 

– Myślmy o innowacjach nie tylko w kontekście wewnętrznych procesów, ale też naszych relacji z otoczeniem– powiedział dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

O czym warto pamiętać wypełniając formularz zgłoszeniowy w tej kategorii:

 • Kapituła oceni zarówno nowe rozwiązania, jak również istotną modyfikację czy ulepszenie dotychczas stosowanego rozwiązania.
 • Do konkursu można zgłaszać zarówno rozwiązania przygotowane dla własnego przedsiębiorstwa, jak i dla innych firm. 
 • Ocenie podlegają zarówno już wdrożone projekty, jak i te przygotowane do wdrożenia/komercjalizacji w 2022 lub 2023 roku.
 • Zgłaszać mogą się także organizacje rozpoczynające działalność, typu start-up.
 • Trzeba dokładnie opisać cel rozwiązania, zebrać dane (np. dotyczące stopnia redukcji zużycia energii, wody, ochrony bioróżnorodności etc.)
 • Wskazane są dane liczbowe pokazujące wpływ rozwiązania na zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy. 

Nie tylko merytoryka

Poza aspektami merytorycznymi istotny jest również sposób wypełniania ankiety: 

 • zwięzłość – wymienianie działań w punktach i zwracanie uwagi na obowiązujące limity znaków
 • rozwijanie skrótów – jeśli są konieczne, używanie zrozumiałego języka 
 • niekopiowanie fragmentów ze stron internetowych czy innych źródeł (wystarczy link i wskazanie fragmentu) 
 • unikanie niejednoznacznych sformułowań – które nie pozwalają na ocenę etapu realizacji np: „Chcemy zrobić to i to” – z takiego sformułowania nie wynika czy jest to już konkretny plan czy to na razie tylko rozważania.

podstawą oceny jest zgłoszenie – odsyłanie do materiałów dodatkowych jest możliwe tylko w wypadku wskazania konkretnej strony danego materiału oraz załączenia go wraz ze zgłoszeniem.

Organizatorami konkursu są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC Polska oraz NN Investment Partners TFI.