23 czerwca 2024

Cele klimatyczne #OrangeGoesGreen

Zmiana klimatu i degradacja środowiska są realnymi zagrożenia dla przyszłości planety. Orange Polska ogłosił cele klimatyczne. Firma do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 aż o 65 proc. Dodatkowo, zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, do co najmniej 60 proc. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku.

– W Orange wierzymy, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich, ale nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasz wpływ na klimat. Wyznaczyliśmy sobie konkretne, ambitne cele klimatyczne i wiemy, że będziemy z nich rozliczani. Inwestujemy w nowe, energooszczędne i bardziej wydajne technologie jak np. światłowód.Szukamy też zielonych źródeł energii. Oprócz ograniczania własnych emisji, branża technologiczna ma do spełnienia szczególną rolę. Nowoczesne technologie cyfrowe oraz usługi, które oferujemy, wspierają zieloną transformację wielu branż. Angażujemy też klientów w działania na rzecz środowiska. Jestem przekonany, że także codzienne wybory, jakich dokonujemy jako konsumenci, mają znaczenie – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. 

Orange Polska, podobnie jak cała globalna Grupa Orange, chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto (Net Zero Carbon) do 2040 r. Czyli dziesięć lat przed celami klimatycznymi UE w Strategii Zielonego Ładu czy rekomendacjami GSMA dla operatorów telekomunikacyjnych. Neutralność obejmie zarówno własne emisje bezpośrednie i pośrednie (Zakresy 1 i 2 Protokołu GHG), jak i emisje w łańcuchu wartości (Zakres 3).

Mniej CO2

W pierwszym okresie działań, do 2025 roku, Orange Polska zmniejszy emisje CO2 w zakresach 1 i 2 Protokołu GHG (tj. bezpośrednie i pośrednie emisje własne) aż o 65 proc. w porównaniu do 2015 r. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej. Zmniejszenie do co najmniej 60 proc. w roku 2025 w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe bezpośrednio z producentami energii odnawialnej (PPA), a także poprzez dalszą pracę nad efektywnością energetyczną sieci. Operator przyspiesza działania zmierzające do redukcji emisji w całości łańcucha dostaw, tj. z uwzględnieniem dostawców i klientów (tzw. zakres 3).

Konkretne cele klimatyczne to bezpośrednia kontynuacja dotychczasowych działań. Orange Polska zredukował o 20 proc. emisje CO2 pomiędzy rokiem 2015 i 2020, pomimo zwielokrotnienia transmisji danych w sieciach. 

Orange Polska w perspektywie 2025 r. skupia się wokół trzech priorytetów: odpowiedzialności za redukowanie emisji CO2 i zużycia zasobów; wartości, jakie chce zbudować dla klientów, akcjonariuszy i interesariuszy; wpływu, jaki ma na cyfrową transformację polskiej gospodarki. 

Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym

Orange Polska wdraża ponadto zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, starając się redukować ślad klimatyczny w całości łańcucha wartości. Odkupuje  starsze modele smartfonów a niesprawne telefony komórkowe przyjmuje do recyklingu w każdym salonie Orange. Co roku odnawia i kieruje do ponownego wykorzystania kilkaset tysięcy modemów i dekoderów. Wprowadza innowacje w urządzeniach wydłużające ich życie oraz redukujące zużycie energii. Pracuje nad rozszerzeniem oferty sprzedaży odnawianych smartfonów. 

GSMA, globalne stowarzyszenie operatorów telekomunikacyjnych, oszacowało pod koniec 2019 r., że 1 tona emisji CO2 w sektorze telekomunikacyjnym może się przyczynić do zredukowania nawet 10 ton emisji CO2 w innych sektorach gospodarki. Wpływ na redukcję emisji mają nawet tak proste rozwiązania takie, jak praca zdalna redukująca emisje związane z dojazdami do pracy. Najważniejszy wpływ mają zwłaszcza usługi oparte o Internet Rzeczy, takie jak rozwiązania smart city dla biznesu i samorządów. Orange oferuje nowoczesne technologie cyfrowe oraz usługi, tym samym wspierając zieloną transformację.