29 maja 2024

Cele redukcji emisji CIECH-u zatwierdzone przez SBTi

CIECH, a wkrótce Qemetica, chce zredukować emisje CO2 o 63 proc. do 2033 roku. Nowy cel spółki zatwierdzony został przez SBTi.

CIECH (od czerwca Qemetica), zobowiązał się do redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 o 63 proc. do 2033 r. względem roku bazowego 2019. Spółka przeszła pozytywnie walidację w Science Based Targets (SBTi). Grupa potwierdziła swój cel w SBTi jako jedna z pierwszych dużych firm przemysłowych w Polsce.

Nowy cel CIECH SBTi uznało za zgodny z Porozumieniem Paryskim. Zatwierdzenie celu Grupy to kolejny krok na ścieżce do osiągnięcia przez CIECH celu neutralności klimatycznej. Jednocześnie świadczy o odpowiedzialnym podejściu Grupy do wyznaczania celów na ścieżce dekarbonizacji i konsekwencji w realizacji transformacji energetycznej.

Nowy ambitny cel

Zatwierdzony przez Science Based Targets initiative, nowy cel Grupy zakłada zredukowanie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 63 proc. do 2033 roku względem bazowego 2019 roku. Spółka określiła także nowe, strategiczne cele na kolejne 6 lat. Obok wzrostu wyników finansowych obejmują one realizację planów związanych z ESG. W tym zmniejszeniem emisji CO2 o 33 proc. do 2026 i o 45 proc. do 2029 roku (w por. do roku 2019). Dodatkowo podtrzymanie zamiaru całkowitego wyeliminowania węgla z produkcji energii elektrycznej i cieplnej do 2033 roku.

Filarem naszej strategii na kolejne lata jest transformacja energetyczna i biznesowa, która koncentruje się na redukcji emisji CO2. Zgodnie z celem Strategii ESG, w 2023 roku rozpoczęliśmy proces weryfikacji naszych emisji oraz określenia celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.  Przyjęliśmy nowy cel, który został zatwierdzony przez SBTi. To dodatkowo potwierdza naszą determinację w dążeniu do realizacji naszych zamierzeń w zakresie dekarbonizacji – mówi Kamil Majczak, prezes Zarządu CIECH.

Poza nowym celem w zakresie redukcji emisji, społka w procesie walidacji ujednoliciła także metodykę kalkulacji emisji gazów cieplarnianych. Zrobiono to zgodnie z wytycznymi SBTi, uwzględniając wszystkie aktywa w tym spółkę CIECH Soda Romania. Ponadto, Grupa zaktualizowała metodykę obliczeń emisji z zakresu 2 przechodząc na dokładniejszą metodę market-based. Bazuje ona na wskaźnikach emisyjności od dostawców energii oraz obliczyła emisje pośrednie z zakresu 3.

Neutralność klimatyczna w 2040 r.

CIECH realizuje własne wewnętrzne inicjatywy zmierzające ku dekarbonizacji i dąży do ambitnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Do inicjatywy Science Based Targets zgłosił się w 2021 roku jako pierwsza z grona dużych firm przemysłowych w Polsce. Będąc nowoczesną grupą chemiczną, CIECH chce być liderem innowacji w sektorze chemicznym, a jednocześnie dbać o odpowiedzialność wobec naszej planety.