30 maja 2024

CEO Survey PwC: obawy o brak stabilności w polityce i gospodarce, inflację i zmiany klimatyczne

Ponad połowa prezesów w Polsce uważa, że za 10 lat ich firmy przestaną być rentowne. Stanie się tak, jeśli będą kontynuowały swoją działalność w obecnym kształcie. Obawiają się oni zagrożeń geopolitycznych, szalejącej inflacji i niestabilności gospodarczej – wynika z badania CEO Survey PwC. Przewidują, że zmiany klimatyczne wpłyną na wzrost kosztów ich działania.

Szefowie firm nie mają dobrych nastrojów. Są wyjątkowo pesymistycznie nastawieni do perspektyw gospodarki światowej. Większość z nich spodziewa się jej istotnego wyhamowania. Polskich prezesów wyróżnia optymizm dotyczący perspektywy wzrostu przychodów ich własnych firm. Aż 49 proc. (wobec 42 proc. na świecie) twierdzi, że są „bardzo pewni” wzrostu sprzedaży swojej firmy – wynika z 26. dorocznego badania CEO Survey przeprowadzonego przez PwC.

CEO Survey: czas na działanie

– W ostatnich latach wśród polskich prezesów obserwowaliśmy mniejszy apetyt na wprowadzenie gruntownych zmian, w porównaniu do ich koleżanek i kolegów zza granicy. Nieliczni wykorzystali czas na zmiany. Obecnie prezesi i prezeski firm w Polsce są coraz bardziej przekonani, że nadszedł czas na działanie. W odpowiedzi na kryzys obserwujemy ich zwiększone zaangażowanie i determinację do wykorzystania aktualnej sytuacji do transformacji ich firm. Zrozumiałe, że wśród obaw dominują zjawiska geopolityczne i wysoka inflacja. Mocno na liście priorytetów zyskała walka ze zmianami klimatycznymi – mówi Mariusz Dziurdzia, partner i członek zarządu PwC Polska ds. rynku i klientów.

W odpowiedzi na krótkoterminowe wyzwania gospodarcze, prezesi firm w Polsce, podobnie jak ich koledzy z całego świata, podejmują działania mające pobudzić wzrost przychodów i obniżenie kosztów. Aż 77 proc. z nich (“tylko” 58 proc. prezesów w naszym regionie) twierdzi, że zaczęło już wdrażać podwyżki cen. Jednocześnie prezesi firm globalnych i tych z Polski doskonale zdają sobie sprawę z możliwości wystąpienia zakłóceń w przyszłości. Aż 54 proc. polskich szefów (wobec 45 proc. w regionie) i na całym świecie (prawie 40 proc.) uważa, że ich firmy nie będą w stanie utrzymać się na rynku za dekadę. Stanie się tak, jeśli będą podążać obecną ścieżką. Liderzy biznesowi są świadomi, że zagrożenia, przed którymi stoją, są bardzo poważne. Dlatego deklarują, że podejmą odpowiednie działania. W Polsce ten odsetek jest wyjątkowo wysoki.

Zmiany klimatyczne negatywnie wpłyną na koszty

– W zarządzaniu ryzykiem klimatycznym dziś znacznie bliżej nam do średniej światowej niż jeszcze dwa lata temu. Już widać wśród polskich prezesów rosnące zainteresowanie sprawami klimatu, zrównoważonego rozwoju czy transformacji energetycznej. Chociaż podejmowanie konkretnych działań wciąż stanowi dla nich ogromne wyzwanie strategiczne. Cieszy, że 21 proc. polskich dyrektorów generalnych zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w dekarbonizację swoich modeli biznesowych. Ale jest to o 10 pkt proc. mniej niż deklaracje światowych prezesów. 15 proc. szefów firm wprowadziło rozwiązania zmniejszające emisje. Globalnie zrobiło to 27 proc. respondentów. Myślę jednak, że tempo dekarbonizacji polskich firm będzie przyspieszać, zarówno w związku z regulacjami – np. Dyrektywą CSRD, jak i kryzysową transformacją energetyczną – mówi Tomasz Barańczyk, lider inicjatyw ESG w Polsce, partner PwC Polska.

Dyrektorzy generalni zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie spodziewają się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmiany klimatyczne będą miały wpływ – przede wszystkim na ich pozycje kosztowe.  Aż 80 proc. spodziewa się umiarkowanego, dużego i bardzo dużego wpływu na koszty.

O badaniu: Biznes dziś i jutro: perspektywa prezesów

PwC przebadało 4 410 dyrektorów generalnych w 105 państwach i regionach w październiku i listopadzie 2022 roku. Globalne i regionalne dane w niniejszym raporcie są ważone proporcjonalnie do nominalnego PKB państwa lub regionu. W celu zapewnienia reprezentatywność opinii prezesów. Dane dotyczące poszczególnych branż i państw oparte są na nieważonych danych z pełnej próby 4 410 prezesów.  W próbie znalazły się odpowiedzi 99 prezesów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 39 z Polski.