23 czerwca 2024

Equal-Salary – certyfikat równych płac

Certyfikat równych płac Equal-Salary obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń. Bierze pod uwagę także audyt jakościowy, procesy, polityki, funkcjonujące w spółce rozwiązania z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa w kwestie zapewnienia równego wynagrodzenia. Uwzględnia wytyczne ONZ i rozpoznaje go Komisja Europejska.

Certyfikat równych płac Equal-Salary przyznaje szwajcarska fundacja założoną w 2010 r., która bada równość płac w firmach. Fundacja przyznaje go firmom spełniającym odpowiednie kryteria. Certyfikat uzyskuje się na 3 lata, w trakcie których realizowane są ograniczone przeglądy monitorujące. Dlatego, po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja. To oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi.

Szwajcarski certyfikat równości

Zdaniem ekspertów to jeden z najbardziej prestiżowych i cenionych na rynku certyfikatów. 

– To bardzo wartościowy na rynku certyfikat. Pochodzi ze Szwajcarii, gdzie wymogi formalne pojawiły się wcześniej niż w Polsce i w wielu innych krajach. Odzwierciedla najważniejsze kryteria wspomagane regulacjami. Wyróżnia go formalna metodyka, szersze spojrzenie, nie tylko przez pryzmat suchych liczb. Audytor podczas oceny analizuje proces kształtowania się wynagrodzeń. Bierze też pod uwagę różne odstępstwa, które w realnym świecie się przecież zdarzają. Analizie są też poddawane procedury i zachowania firmy oraz jej kierownictwa – mówi Katarzyna Komorowska z PwC Polska.

Najistotniejszymi aspektami branymi pod uwagę przy wystawianiu oceny są świadoma polityka wynagrodzeń oraz odpowiednie mechanizmy kontrolne.

Nie dla każdego

Eksperci przyznają, że nie każdy kto zdecyduje się na proces certyfikacji otrzymuje końcowy certyfikat. W Polsce posiada go m.in. Żabka oraz Philip Morris.

 Uzyskanie certyfikatu równych płac to potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe. Rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Dlatego, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej. Również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników – mówi Jolanta Bańczerowska, członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej Grupy Żabka.

Żabka otrzymała certyfikat równych płac w 2022 roku, a Philip Morris jest nim wyróżniany od 2019 r. 

– Globalny certyfikat potwierdza, że PMI płaci pracownikom jednakowo za jednakową pracę, bez względu na płeć, na ponad 90 rynkach. Philip Morris przechodząc największą transformację w swojej historii i zmieniając się w firmę technologiczną, może z sukcesem realizować biznesowe cele właśnie w oparciu o takie wartości jak równość, różnorodność i włączanie. Dlatego jako firma, tak bardzo o nie dbamy globalnie i lokalnie – mówi Karolina Gębura-Nowak, dyrektorka Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Polska i Kraje Bałtyckie w PMI.

18 września przypada Międzynarodowy Dzień Równej Płacy (Equal Pay Day), jako wyraz długotrwałych wysiłków na rzecz zapobiegania dysproporcji ekonomicznych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Równe prawa i obowiązki obu płci są istotne w każdym społeczeństwie, dlatego też globalne firmy podejmują kroki w celu niwelowania tych nierówności.