29 maja 2024
Ceva Logistic

Ceva Logistics podsumowuje działania i przedstawia plany w obszarze CSR

Ceva Logistics podsumowała swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za rok 2023. Podzieliła się także swoimi planami i celami przyszłej działalności w tym obszarze.

Inicjatywy firmy na rzecz dekarbonizacji są powiązane z naszą zdolnością do innowacji i współpracy. W perspektywie krótkoterminowej, zmniejszamy ślad węglowy magazynów (34 proc. dzięki niskoemisyjnej energii elektrycznej), inwestujemy w pojazdy niskoemisyjne (trzykrotny wzrost w 2023 roku), a także przy współpracy z naszymi przewoźnikami szukamy bardziej zrównoważonych rozwiązań, które realizujemy dla naszych klientów. Doświadczenie zespołu daje mi pewność, że odniesiemy sukces – mówi Mathieu Friedberg, CEO, CEVA Logistics.

Działania CSR oparte na trzech filarach

Działalność firmy w zakresie CSR odzwierciedla program całej Grupy, opierając jej zobowiązania na trzech głównych filarach: Acting for Planet, Acting for People i Acting for Fair Trade.

Acting for Planet obejmuje redukcję emisji dwutlenku węgla i zobowiązania w tym obszarze zgodne z zobowiązaniami Grupy CMA CGM – osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku. W 2023 r. ślad węglowy firmy wyniósł 6,0 mln tCO2e. To oznacza redukcję o 200 000 ton w porównaniu z 2022 r. W raporcie wyszczególniono też dźwignie dekarbonizacji, które operator logistyczny zastosuje w nadchodzących latach, aby osiągnąć cel zerowego poziomu emisji CO2.

Acting for People opisuje aktywność Grupy w obszarze employer brandingu i zatrudnienia, której celem jest stanie się pracodawcą z wyboru. Pracodawcą, który zobowiązuje się do monitorowania obszarów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, wszelkich świadczeń na ich rzecz oraz zaangażowania i rozwoju kariery. Ceva dąży do wspierania równości, różnorodności i integracji na każdym poziomie. Raport zawiera informacje na temat programów wsparcia i innych inicjatyw promujących jeszcze większą różnorodność.

Wreszcie, trzeci filar Acting for Fair Trade dostarcza informacji na temat działalności biznesowej firmy. Celem jest monitorowanie i zapewnienie, że wszystko to co robi spółka odbywa się zgodnie z etyką. Pracownicy postępują zgodnie z kodeksem One CEVA, który zawiera jasne wytyczne dotyczące oczekiwań w tym obszarze i regulacji firmy. Jako globalny operator, firma współpracuje z wieloma podwykonawcami. Informuje ich o swojej karcie zrównoważonych zakupów, promując w ten sposób odpowiedzialny rozwój w całym łańcuchu dostaw.