30 maja 2024

Citi Handlowy neutralny klimatycznie w zakresie 1 i 2 do 2030 r.

Citi Handlowy planuje całkowite przejście na odnawialne źródła energii i dostosowanie do nowych wymogów ekologicznych siedziby przy ul. Senatorskiej. To pozwoli spółce osiągnąć neutralność klimatyczną we własnej działalności do 2030 roku.

Cel, który sobie stawiamy jest ambitny, ale postrzegamy go jako najważniejszą inwestycję we wspólną przyszłość. Realizacja takiego zobowiązania znacząco wpłynie na ograniczenie naszego śladu środowiskowego. To silna motywacja do tego, by realizować jak najwięcej inicjatyw na rzecz transformacji naszej działalności na niskoemisyjną – powiedziała Elżbieta Czetwertyńska, prezes Zarządu Citi Handlowego.

Bank przypomniał, że w zeszłym roku osiągnął założony w strategii na 2024 rok cel redukcji własnego śladu węglowego o 50 proc. (wobec 2019 r.) i zużycia energii o 40 proc. (wobec 2012 r.). Teraz rozszerza cele z zakresu zeroemisyjnej działalności. Do 2030 roku Citi Handlowy chce osiągnąć neutralność klimatyczną (w zakresie 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol) dzięki korzystaniu w 100 proc. z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków.

W przyszłym roku zakończy się również przebudowa głównej siedziby banku przy ul. Senatorskiej. Dzięki modernizacji odbudowana po wojnie historyczna siedziba ratusza Warszawy podwyższy ocenę certyfikacji BREEAM. Funkcje inteligentnego budynku pozwolą na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Cele Citi Handlowy w zakresie ESG wpisują się w globalny cel grupy Citi osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku.